Kristdemokraten, nr 04/2015

2015-01-21

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Samtal med Putin är vägen framåt
Aktuellt: I Sundbyberg styr KD med S, C och V

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Samtal med Putin är vägen framåt

Samtal är vägen framåt och det är ingen tillfällighet att det är kristdemokrater som får vara samtalspartner. Oavsett om det är i Brisbane eller Stockholm.

LEDARE. Ryssland är isolerat. Den ryska annekteringen av Krimhalvön och landets involvering i oroligheterna i östra Ukraina har satt vårt stora östra grannland i en politisk karantän. Det hittills rent bildmässigt tydligaste exemplet på detta var vid G20-mötet i Brisbane då Rysslands president Vladimir Putin tvingades att sitta helt ensam. Ingen ville dela matbord med honom. Detta avståndstagande från ledarna för världens 19 mäktigaste länder, kunde lika gärna ha utspelats i vilken skolmiljö som helst då några barn väljer att frysa ut ett annat. Någon större finess eller politisk strategi var det inte att tala om. Ändå har nu Polens regering fortsatt på detta spår.
Tisdagen 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Sedan FN för tio år sedan inrättade denna minnesdag har manifestationer årligen arrangerats världen över i allt från parlament till kyrkor. Bakgrunden till detta datum är att just den 27 januari 1945 befriades de kvarvarande fångarna i lägerkomplexet Auschwitz-Birkenau, beläget i det då av Hitlertyskland ockuperade Polen.
Vid årets ceremoni i Auschwitz kommer ett antal stats- och regeringschefer att delta. Men inte Putin. Det ryska statsöverhuvudet är inte inbjudet. Förvisso har Ryssland likt 42 andra länder informerats om ceremonin, men den polska regeringen har inte kommit med en inbjudan till Kreml. Anledningen är Ukrainakrisen där Polen är en av de fränaste kritikerna i EU av det ryska agerandet.

Nytt politiskt bottenläge
Övertramp likt de Ryssland gjort sig skyldiga till när ryska trupper marscherade in på Krimhalvön är allvarliga och ska fördömas. EU och USA har inte minst med sanktioner visat att man inte accepterar en sådan kränkning av en suverän stat.
Men om politiska ledare inte kan lägga meningsskiljaktigheter åt sidan för att gemensamt ihågkomma de miljoner som utrotades i nazisternas dödsläger, då har vi nått ett nytt bottenläge i internationell politik. Var och när ska man då kunna mötas?
Vid G20-mötet utmärkte sig endast två ledare i positiv mening. Tysklands förbundskansler Angela Merkel satt ned och talade i timmar med Putin. Först ensam och sedan tillsammans med Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande. Båda dessa kristdemokrater var tydliga och de visade att åsikter kan ställas mot varandra.

Lösningar kräver samtal med Putin
För 70 år sedan var det sovjetiska trupper som hälsades som befriare i Auschwitz-Birkenau. Det faktum att man i historieskrivningen berättar att det var de allierade som intog Hitlers koncentrations- och dödsläger, var att den kommunistiska diktaturen Sovjetunionen var allierad med Storbritannien och USA. En historisk utmaning förde dem samman.
Ska vår tids utmaningar tas på allvar och lösningar eftersträvas, måste vi kunna tala med Putin. Vad som saknas är politisk vilja. Samtal är vägen framåt och det är ingen tillfällighet att det är kristdemokrater som får vara samtalspartner. Oavsett om det är i Brisbane eller Stockholm.

Marcus Jonsson

AKTUELLT: I Sundbyberg styr KD med S, C och V

En gemensam plattform ligger till grund för samarbetet. Starka familjer, ett fungerande civilsamhälle och att människor har andliga, själsliga och fysiska behov, är exempel på skrivningar som KD fått igenom.

SUNDBYBERG
• Styrs i minoritet av S med 18 mandat,V, 4, C, 3 och KD 2. Totalt: 27 mandat.
• Oppositionen utgörs av M, 14, MP, 6, FP, 4 och SD 4 mandat. Totalt 28 mandat.
• Maria Bohman Kreij är kommunalråd för KD och Bengt Sjöholm är gruppledare. Maria Bohman Kreij är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. KD har två vice ordförandeposter i social- och arbetsmarknadsnämnden och i förskolenämnden. KD är också ordförande i pensionärsrådet.

REPORTAGE . Det är inte ovanligt med blocköverskridande samarbeten på kommunal nivå. Men antalet kommuner med blocköverskridande styren har aldrig varit så många som i dag. Antalet har mer än fördubblats jämfört med 2010, från 38 till 99 stycken, vilket innebär att det är blocköverskridande samarbeten i drygt var tredje kommun.

KD styr med V
Ett locköverskridande styre av det mer ovanliga slaget återfinns i Sundbybergs kommun. Här regerar numera S, V, C och KD tillsammans i minoritet. Förra mandatperioden var det S, C, MP och KD som styrde – också i minoritet. – Efter valet 2014 stod det klart att Sundbyberg hade en rödgrön majoritet, men Socialdemokraterna ville inte regera så, eftersom det varit en del problem med samarbetet med MP, berättar Marcus Jonsson, kristdemokrat i Sundbyberg som varit med och förhandlat för Kristdemokraternas del i kommunen. Förhandlingarna var långa och utdragna. För KD var det ingen självklarhet att sätta sig i ett samarbete med Vänsterpartiet.

LOV finns kvar
Till sist kunde man enas om en politisk plattform där Kristdemokraterna, enligt Marcus Jonsson, fick igenom mycket av sin politik. I plattformen Samarbete för Sundbyberg står bland annat: ”Förutsättningen för en sammanhållen kommun är starka familjer, oavsett familjekonstellationer, samt ett väl fungerande civilsamhälle”.
– Det är kristdemokratisk politik. Vi skriver också att vi ska ha en offensiv näringslivspolitik för att få fler företag att etablera sig här under mandatperioden, säger Marcus Jonsson.
LOV, lagen om valfrihetssystem, som tidigare införts inom hemtjänsten i kommunen, ska utvärderas. Samtidigt står det i plattformen att egenmakten och valfriheten inom den kommunala äldrevården och hemtjänsten ska öka. Reglerna för biståndsbedömning ska också förenklas.

Andliga behov
2010–2014 var Kristdemokraternas kommunalråd Maria Bohman Kreij ordförande i äldrenämnden. Den här mandatperioden är hon ordförande i kultur- och fritidsnämnden. När det gäller det området står det i plattformen: ”Människor är olika men varje människa har andliga, själsliga och fysiska behov”. Även det exempel på en kristdemokratisk skrivning, enligt Marcus Jonsson. Nästa mening lyder: ”Hur dessa sedan tar sig uttryck skiljer sig åt,
men viktigt är att individens behov står i centrum och att ett normkritiskt perspektiv ska genomsyra kommunens verksamhet och stöd.”

Normkritiskt perspektiv
Orden ”normkritiskt perspektiv” är exempel på ordval som Vänsterpartiet ville ha med och Maria Bohman Kreij säger: – Det är ett typiskt modernt ordval. Hade vi haft KD-majoritet så hade det inte stått med. Marcus Jonsson säger att ett normkritiskt perspektiv, som innebär att man ifrågasätter de normer som påverkar personers möjligheter att leva som de önskar, handlar om flera saker. Till exempel om att bygga bättre bostäder för dem som har ett funktionshinder och att se på pensionärer utifrån ett annat synsätt än det stereotypa, och tillgodose deras behov.
– Den äldre person som kommer hit från ett annat land och bär på trauman från krig, vill kanske inte bo på institution utan hemma, säger Marcus Jonsson.

Personkemin stämmer
Maria Bohman Kreij, som går in på sitt femte år som kommunalråd, är liksom Marcus Jonsson nöjd med den plattform som ligger till grund för samarbetet och tycker att den innehåller mycket kristdemokratisk politik. Hon säger också att personkemin fungerar bra mellan de styrande. Inte minst med vänsterpartisten. Men ett minoritetsstyre innebär alltid att de styrande kan åka på pumpen. I Sundbyberg hände det redan på budgetfullmäktige i december 2014. Förra mandatperioden var Miljöpartiet med och beslutade om en utbyggnad av Duvboskolan, men på budgetfullmäktige stoppades utbyggnaden av oppositionen, M, FP, MP och SD.
– Miljöpartiet gjorde en kovändning. Partiet har tidigare sagt ja till en utbyggnad. Nu funderarjag på hur långt MP vill gå för att repa upp redan tagna beslut, säger Maria Bohman Kreij.
Diskussionen kring ombyggnationen av Duvboskolan har pågått i uppemot tio år. Planen vara att bygga ut för att rymma många fler elever.
Maria Bohman Kreij är dock inte orolig för att det kommer att bli svårt att regera fram till 2018 – även förra mandatperioden var det minoritetsstyre och det fungerade bra, säger hon.
– På budgetfullmäktige före jul sa vi i styret ja till flera att-satser som M och MP föreslog. Vi tror på att vara generösa och säga ja, så länge det inte går stick i stäv med vår politik och tjänar Sundbyberg på bästa sätt, säger Maria Bohman Kreij.

Anneli Leijel