Kristdemokraten, nr 06/2015

2015-02-04

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Företagsklimatet avgörs inte bara på riksnivå
Aktuellt: Hägglund lämnar även riksdagen

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Företagsklimatet avgörs inte bara på riksnivå

I dagarna frågar Svenskt Näringsliv 67 000 företagare runt om i Sverige om det lokala företagsklimatet.

LEDARE. När företag växer skapas fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter som bygger välfärd och en bättre kommun. Redan i dag genererar varje anställd i det privata näringslivet den skatteintäkt som betalar för ytterligare en halv anställd i den offentliga sektorn. Dessutom försörjer man ytterligare drygt två medborgare med utbildning, hälsovård och omsorg. Hur bra villkoren är för att driva företag avgörs genom lagstiftning i riksdagen och initiativ av regeringen.
Men företagsklimatet avgörs inte bara på riksnivå. I dagarna tillfrågar Svenskt Näringsliv 67 000 företagare runt om i Sverige om det lokala företagsklimatet. Enkätsvaren ligger till grund för den årliga ranking av kommunernas företagsklimat som organisationen gör.

Bästa företagarkommun
Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige, menar Svenskt Näringsliv. Rankingen sätter fingret på en central fråga för vår gemensamma välfärd – hur gott klimat företagen har där de verkar. Genom ett genomtänkt och strategiskt arbete kan kommuner stiga i rankingen, men än viktigare förbättra klimatet och därmed stå bättre rustade att möta framtiden.
När det gäller kommunpolitikers attityd till företagande ligger Markaryd i framkant visar Svenskt Näringslivs ranking, år efter år. Kommunens starke man Bengt Germundsson, KD, förklarar varför: ”Attityden börjar alltid i toppen. Vi i kommunledningen måste gå före i arbetet med företagsklimatet och våga vara långsiktiga. Företagen ska verkligen känna att de är viktiga och att de betyder mycket för samhällsutvecklingen. Enligt Svenskt Näringsliv förväntar sig företagen av kommunens policydokument att de visar vägen för vad kommunen vill med sin näringslivspolitik. Att den har tydliga och mätbara mål.”

Ett varmare företagsklimat
Det är olika vikt på parametrarna i enkäten. Det sammanfattande omdömet via enkäten har tyngden 1/3. Andra parametrar är Kommunens service till företagen, Tillämpning av lagar och regler, Tillgång till kompetens, Infrastruktur och Tele/IT-nät, Kommunpoltikers attityd, Medias attityd plus en rad andra inspel.
Ett område är konkurrens från kommunen, där frågan beskriver i vilken utsträckning företagen anser att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet. Entreprenader visar andelen av den kommunala verksamheten som genom upphandling eller direktupphandling köps in från privata företag, föreningar och stiftelser, mätt i kronor av kommunens totala omsättning.
Vid 2014 års mätning blev det tre kommuner i Stockholmsregionen som tog pallplatserna. Solna är etta för sjunde året i rad, Sollentuna och Upplands Väsby har genom en uppåtgående trend hamnat på silver- respektive bronsplatsen. Av landets 290 kommuner är det bara åtta kommuner som når betyget bra vad gäller service till företagen. Längre fram i vår presenteras 2015 års mätning. Då bör kommunledningarna i de orter som får underkänt bjuda in över blockgränser för att forma en lokal politik med ett varmare företagsklimat.

Thord Andersson

AKTUELLT. Hägglund lämnar även riksdagen

AKTUELLT. Det var säkert både många kristdemokrater ute i landet och på partikansliet som satte förmiddagskaffet i halsen förra torsdagen, då Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund oannonserat aviserade sin avgång vid en välbesökt presskonferens i riksdagen.
Du var väldigt hemlighetsfull innan du avgick och höll på ett beslut som fattades i julhelgen efter samråd med familjen. Varför går du nu när du gjort flera framgångsrika utspel om integration?
– Någon gång måste man lämna en uppgift, och jag tycker att elva år räcker. Att jag avgår just nu beror på att jag vill ge min efterträdare en så lång startsträcka som möjligt, fram till valet 2018. Hade jag bestämt mig för att fortsätta hade min familj ställt upp på det. Det här är mitt eget beslut.
Kommer du att sitta kvar som riksdagsledamot för KD?
– Efter partiets extra riksting 25 april lämnar jag riksdagen för att ge plats för en ny person som kan få möjlighet att påverka vår politik.
Vad vill du ge för råd till din blivande efterträdare?
– Allt man gör måste bottna i den egna personligheten och en egen övertygelse. Sedan gäller det att ha goda rådgivare omkring sig som man kan bolla sina åsikter mot, både på nära håll och personer som kommer från helt andra sammanhang.
Kan du tänka dig att bli lokal­politiker i Jönköping när du lämnat riksdagen?
– Det har jag inte tänkt på än. Nu fokuserar jag bara på att i lugn och ro klara mina åtaganden.
Har du fått något erbjudande om nytt jobb?
– Nej.
Räknar du med att få det?
– Ja, men nu tänker jag lägga ned all min kraft på att göra ett bra jobb tills en ny partiledare väljs. Och funderar inte på något nytt jobb förr­än jag har slutfört mitt uppdrag som partiledare Detta anser jag vara en hederssak mot partiets medlemmar.
Vilka profilfrågor anser du att din efterträdare ska satsa på, för att dra fler röster till KD?
– Först och främst måste min
efterträdare fortsätta att satsa på integrationspolitiken. Här gäller det att utveckla en politik som bygger på att vi försöker hjälpa så många som möjligt som flyr undan krig och förföljelse.
– Sedan tror jag att partiets familjepolitik måste fortsätta utvecklas. För trots att det är många människor som gillar den har vi inte lyckats med att få det röststöd som behövs för att få upp familjefrågorna på agendan. I alla fall inte på det sätt som vi tycker att de förtjänar.

Som en röd tråd i politiken
– Det viktigaste är att vår familje­po­litik får fortsätta vara en röd tråd genom de övriga politikområdena. Här finns det naturligtvis mycket att göra för att partiet ska bli ett tydligt alternativ för fler väljare, säger Göran Hägglund.

Tommy Wiberg