Kristdemokraten, nr 09/2015

2015-02-25

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Mer fokus på förslag som gör skillnad
Aktuellt: ”Vårt parti behöver en ny profil”

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Mer fokus på förslag som gör skillnad

Var femte KD-väljare svarar att partiledaren var mycket betydelsefull för deras partival i det senaste valet, vilket är lägre än för andra partier.

LEDARE. Kristdemokraternas valutvärderingsgrupp har borrat i frågeställningen efter supervalåret 2014 med EU-val samma år som riksdagsval, landstingsval och kommunval. Och kanske ännu mer varför inte fler svenskar röstade på partiet. Gruppen menar att i EU-valet var toppkandidaten Lars Adaktusson partiets största ”flöte” och levererade ett antal röster. I riksdagsvalet hade enskilda personer inte samma effekt. I rapporten visas på partiledarens sjunkande betydelse. En tydlig förändring över tid.
Vid valet 1998 och 2002 var Kristdemokraterna det parti som hade störst andel väljare som angav att partiledaren var mycket betydelsefull för deras val. Valet 2006, Göran Hägglunds första som partiledare, var Kristdemokraterna det parti med näst flest väljare som angav detta. Valet 2010 avvek Kristdemokraterna inte längre ur denna aspekt. I höstas uppgav drygt var femte KD-väljare att partiledaren var mycket betydelsefull för deras partival, vilket är lägre än genomsnittet om man jämför med andra partier.
Analysen är gjord på uppgifter ur de svenska vallokalundersökningar som utförs på uppdrag av SVT. 2014 fyllde 12 909 väljare i VALU-enkäten. Gruppen har också använt sig av Demoskops undersökning med 3 888 väljare. Syftet är att få veta mer om vem som röstade på Kristdemokraterna och även de som övervägde att rösta men tog ett annat partis valsedel. Gruppens slutsats: att partiet under valrörelser ska låta ”potentialfrågorna” ta större plats, även om de sker på ”hjärtefrågornas” bekostnad. Gruppen marknadsför att partiet måste klara av att politiskt stå på tre ben – hjärtefrågor, måstefrågor och potentialfrågor. ”Potentialfrågorna föll bort ju närmare valet vi kom, och några kontroversiella ’gamechangers’ som kunde agera snackisar vid väljarnas frukostbord släpptes inte inom ramen för potentialfrågorna. Partiet föll istället tillbaka till de bekväma hjärtefrågorna och satsade sin energi på det. Det räcker inte”.

Skillnad mot andra partier
Gruppen vill i kommande politiska utvecklingsarbete ha mer fokus på förslag som utgör en säljbar skillnad gentemot övriga partier. När partiet nu går in i en valprocess av ny partiledare och partistyrelse är uppgiften än större. Det handlar inte om att i första hitta skiljelinjerna, utan att hitta svar på människors frågor idag.
Skiljelinjerna finns. Men ibland känns det som att det krävs en enorm folkbildning av väljare i allmänhet, men media i synnerhet. Höger-vänster-skalan används som om engagemang för jämställdhet är vänster. Engagemang för företag är höger. Miljökampen är vänster. Försvarsfrågor höger.
Förenklingar i all ära, men de leder fel. Kristdemokrati handlar om förvaltarskapstanken som är radikal miljöpolitik, samhällsgemenskap som är långt större än välfärdsstat eller offentlig sektor, subsidiaritetsprincipen som ger inspiration att driva en vässad kamp mot ovanifrånperspektivet.
Civilsamhället behöver en renässans! Hur kan vi säkra att människor kan gå från utanförskap till en samhörighet? Hur ser företagens möjligheter ut på den lilla orten, men också i större städer? Hur får familjer och små gemenskaper livspusslet att gå ihop?

Men en förnyad samhällsdebatt, med tydliga svar och engagerade ledare på alla nivåer kommer fler att rösta på kristdemokraterna.

Thord Andersson

AKTUELLT. ”Vårt parti behöver en ny profil”

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund uppmanade i sitt avskedstal på kommun- och landstingsdagarna i Örebro, sina partikamrater att fråga sig vad det är som hindrar Kristdemokraterna från att få ökad popularitet.

AKTUELLT. – I dag översköljs jag av vemodig saknad. Det är svårt att förstå att den här delen av mitt liv snart är över. Det kommer att bli svårt att lämna er.
Det sa en märkbart rörd Göran Hägglund då han höll sitt sista stora officiella tal som Kristdemokraternas partiledare, på par­tiets årligen återkommande kommun- och landstingsdagar i Örebro.
Stämningen bland de drygt 800 kristdemokraterna på kongresshallen Conventum var både förväntansfull och känsloladdad, då Göran Hägglund äntrade scenen till popgruppen Europes kända låt: ”The Final Countdown”.

Avslöjade en hemlighet
I inledningen av sitt tal blev Göran Hägglund mycket personlig då han uppmanade sina partikamrater att hitta nya, bättre och kreativa lösningar för partiet.
– Ni kommer att uppleva dagar som är svåra, men också många av de där bästa dagarna när Kristdemokraterna gör skillnad. Jag kommer att sakna att få dela de dagarna med er.
Sedan beskrev han hur han var med och bildade Allians för Sverige och avslöjade en hemlighet, som nog inte kändes speciellt hemlig för åhörarna.
– Jag kan avslöja att våra allians­vänner inte var direkt jublande glada när vi efter sega förhandlin­gar fick igenom vårdnadsbidraget. Men den frågan var och är viktig för oss. Det var inte för Kristdemokraternas skull som vi förhandlade fram vårdnadsbidraget. Det var för familjernas skull, sa han och fick en lång applåd.

Exempel på framgång
I sitt tal fortsatte han sedan att rada upp några av de politiska framgångar som han är stolt över att ha varit med och genomfört: Borttagandet av fastighetsskatten och gåvoskatten, införandet av kömiljarden, reformeringen av psykiatrin och ökningen av antalet apotek, läkare, sjuksköterskor och vårdcentraler.
– Mina vänner, ni är en del av Sveriges bästa och mest visionära sjukvårdsparti, sa Göran Hägglund.
Med anledning av det pågående samtalet, både inom och utanför partiet, om vem som kommer att ta över hans fallna mantel noterade Göran Hägglund att en förändring och förnyelse av partiet inte bara handlar om nya personer.
– Partiledarbytet blir ett sätt att väcka väljarnas intresse och kommer att ge en intern nystart. Men det räcker inte med nya personer. Kristdemokraternas politik måste förändras också. Vi vinner inte 2018 års val med den politik som vi 2014 förlorade med. Vårt parti behöver en ny profil. För om väljarna inte väljer oss, trots att vi har de bästa förslagen, måste vi fundera på vad vi kan göra bättre.
– Skrämmer vi bort folk? Är vi för tråkiga? Känner väljarna inte igen sig i vår beskrivning av vardagen? Pratar vi om rätt saker? Detta är frågor som vi måste ställa oss.

Nära till tårar
Som svar på de våldshandlingar som nästan dagligen utförs av olika terrorgrupper, sa Göran Hägglund:
– Hatet och hotet mot det judiska folket förpestar den europeiska luften. Nu måste alla demokratiska rörelser bli som en moralisk mur mot våldet och hatet. När det gäller antisemitismen, fascismen och den militanta islamismen, ska vi säga: Vi känner er och vet vad ni vill. Vi släpper aldrig fram er.
På de orden följde eftermiddagens i särklass längsta applåd.
Efter talet ropades Göran Hägglund upp på scenen två gånger och sågs då kämpa med att dra djupa andetag för att hålla tillbaka tårarna.

Tommy Wiberg