Kristdemokraten, nr 10/2015

2015-03-04

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Vill vi verkligen ha den här debatten?
Aktuellt: Dags att nominera igen

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Vill vi verkligen ha den här debatten?

Att lockas in på hatets och rasismens planhalva är det största misslyckandet av alla.

LEDARE. Fokus på biologiskt och kulturellt arv förenar allt fler, även om utgångspunkterna är diametralt olika. Vi tycks beskåda ett kollektivt haveri, där både personliga karaktärsdrag och ideologiska konflikter verkar irrelevanta. Frågan alla bör ställa sig är – vill vi verkligen ha den här debatten? På det här sättet?
Ett ljus i tunneln kunde anas i twitterstormen efter att SVT:s nyhetsredaktion gjort en genomgång av mångfalden i svenska bolagsstyrelser. Till genomgången valde SVT att lägga den illa genomtänkta hashtaggen #vitabolag. Saken gjordes inte bättre av att SVT i sin metodredovisning lät meddela att man i sin kartläggning bland annat tittat på fotografier. Hudfärgens betydelse hade plötsligt fått sin legitimitet på en av Sveriges största redaktioner.
Problemet är dock inte ett enskilt inslag i en nyhetssändning. Problemet är att fördämningarna tycks brista överallt i det offentliga samtalet. De som normalt sett kan förväntas inta en reflekterande position förmår antingen inte komma igenom bruset, eller sällar sig till den allt större grupp samhällsdebattörer som accepterat rasbegreppet som relevant, eller helt enkelt nöjer sig med att använda etnicitet eller underrepresentativitet som förklaringsmodell för samhällskonflikter.

Etnicitet eller klasstillhörighet
Kristdemokraterna vann efter Andra världskriget förtroende i Europa eftersom väljarna fått nog av ideologier som ställde människor mot varandra – vare sig konflikten baserades på etnicitet eller klasstillhörighet.
Europa behövde ett perspektiv där människor gick samman och arbetade för det gemensammas bästa. En idé om en samhällsutveckling där alla kunde vara vinnare – vare sig man var jude, katolik eller protestant – arbetstagare eller arbetsgivare.
I ett svenskt perspektiv år 2015 önskade man ett större fokus på det som förenar och vad som egentligen är det gemensamma framtidsprojektet. Och en större medvetenhet om vad politisk naivitet och politisk radikalism egentligen gör med både människor och samhälle.

Konsekvent människosyn
I Aftonbladet lyckades exempelvis Jan Guillou för lite sedan ställa hoten mot judar i konflikt med hoten mot muslimer. Man skulle kunna tänka sig att hoten i sig skulle förena både de som är hotade och det omgivande samhället. Istället sker debatten på de villkor som ställs upp av rasister och en intet ont anande gruppkampslogik.
Nazister och extremistiska islamister företräder värderingar som står i bjärt kontrast till en människosyn som ser varje person som unik och som bärare av ett okränkbart människovärde.
Vi som delar den senare människosynen måste hitta ett sätt att diskutera demokrati, rasism och främlingsfientlighet som är konsekvent med vår människosyn. Att lockas in på hatets och rasismens planhalva är det största misslyckandet av alla.

Henrik G Ehrenberg

AKTUELLT. Dags att nominera igen

Ebba Busch Thor, kommunalråd, eller Jakob Forssmed, riksdagsledamot, kommer att bli Kristdemokraternas nya partiordförande.

AKTUELLT. Så blev de bara två. Efter att först partisekreterare Acko Ankarberg Johansson, och sedan riksdagsledamot Penilla Gunther dragit tillbaka sina kandidaturer, och europaparlamentariker Lars Adaktusson efter en extra funderare vidhållit sitt nej, presenterade valberedningens ordförande två kandidater till posten som Kristdemokraternas partiledare: Ebba Busch Thor, kommunalråd, och Jakob Forssmed, riksdagsledamot.
Efter en kort presskonferens där båda berättade varför just de var lämpade att leda partiet i framtida utmaningar, gick de vidare till en träff med ett 90-tal kristdemokrater från landets 26 KD-distrikt. Efter att journalist Willy Silberstein lett en utfrågning av de båda, blev det kristdemokraternas tur att känna de båda kandidaterna på pulsen. Utfrågningarna hölls dock bakom stängda dörrar.
Senast 12 mars ska distrikten komma in med nya nomineringar, denna gång får distrikten bara nominera en person, inte flera. Därefter kommer valberedningen att överlägga, och antalet nomineringar är en av de faktorer man beaktar. Valberedningen har även ett antal kriterier som man går efter när man ska utse den man tycker är allra mest lämpad. Vilka dessa kriterier är håller valberedningen för sig själv.

Ny partistyrelse
Valberedningen ska även föreslå en helt ny partistyrelse.
På presskonferensen sa Jakob Forssmed att han tror att han har förutsättningar att driva en förnyelseagenda och göra Kristdemokraterna mer relevanta i svensk politik. Han vill arbeta för en stark svensk ekonomi med fler jobb, och för att KD ska fortsätta vara partiet med de bästa innovativa välfärdslösningarna.
Ebba Busch Thor sa att Sverige aldrig varit i så stort behov av en stark kristdemokratisk röst som i dag, och hon vill vara med och leda arbetet i striden mot politiska ovanifrånlösningar, och värna den enskilda människans rätt till självbestämmande, men också att det är viktigt att vi tar ansvar för våra medmänniskor.
Ingen av de båda kunde säga hur de ställer sig om de inte föreslås som partiledare, det vill säga om det då blir en kamp mellan dem på rikstinget 25 april.

Maria Wilhelmson