Kristdemokraten, nr 13/2015

2015-03-25

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Har lyckats reta upp både vän och fiende
Aktuellt: Ny partistyrelse föreslagen

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Har lyckats reta upp både vän och fiende

För att ha inflytande måste man vara en del av det internationella samfundets olika processer.

LEDARE. Det brukar sägas att ett av diplomatins mest användbara ord är ”intressant”. Den som inte vill uttrycka en åsikt kan när som helst utbrista ”intressant!” istället för att hamna i pinsam och menande tystnad.
– Och här inne avrättar vi fångar, skördar deras organ, som vi sedan säljer på den internationella organmarknaden. Intressant! Ja, konceptet är lätt att förstå.
När den Rödgröna regeringen i februari deklarerade sin utrikespolitik muttrades det på sina håll i utrikespolitiska kretsar om att deklarationen kanske var diplomatisk i överkant. Man kan ana att regeringen inte ville reta upp allt för många inför prövningen av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Det blev därför en relativt generell innehållsdeklaration, med formuleringar som få makthavare i världens regeringskanslier har anledning att bli särskilt upprörda över.
Därför är det förvånande att regeringen på kort tid lyckats reta upp både vän och fiende bland regeringschefer. Hemkallade ambassadörer, stopp för visum för svenska affärsmän och stoppade konferenstal är både omskrivna och omdebatterade exempel. Det är svårt att vara kritisk till att regeringen valde att säga upp Saudiavtalet. Problemet är väl i grunden att det inte skedde med särskilt stor diplomatisk fingertoppskänsla.

Ingen är emot
Det är lovvärt om Sverige pekar på brott mot mänskliga rättigheter. Höjer sin röst mot kapprustning. Förbannar terrorism och ISIS framfart i Syrien. Driver en hård och konsekvent linje inom EU för hur relationen till Ryssland ska hanteras. Ingen är emot.
Samtidigt är det bra om omvärlden förstår vem som är Sverigevän. Med vilka länder delar vi värdegemenskap? Vilka länder vill vi kroka arm med och i vilka internationella konflikter och på vilka problemområden ska vi vara med och vara konstruktiva möjliggörare?
Går det att säga upp ett samarbetsavtal utan att dra diskussionen i offentlig långbänk där ett land vari Sverige har andra strategiska intressen än militära känner att det kan ha relationer med oss utan att förlora ansiktet helt?

Hopp, finess och tydlighet saknas
Om man ska lyckas vara både tydlig och ha inflytande, måste man också klara den svåra konsten att vara diplomatisk. I alla fall om man inte har en avgörande vapenarsenal att skramla med. Diplomatins väsen handlar om att främja intressen – det må vara Sverige, miljö, fred eller skydd av mänskliga rättigheter som ska främjas – men för att lyckas måste man också bli hörd. Det är då det krävs ett visst mått av finess.
För att ha inflytande måste man vara en del av det internationella samfundets olika processer – även när de inkluderar regimer som man värderingsmässigt har väldigt lite gemensamt med. I alla fall så länge man tror att det finns hopp om det aktuella landets framtid.
Just nu verkar svensk diplomati sakna både hopp, finess och tydlighet.

Henrik Ehrenberg

AKTUELLT. Ny partistyrelse föreslagen

Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson. Så kan Kristdemokraternas ledartrio se ut om valberedningen får ja.

AKTUELLT. – Det är en glädje för valberedningen att kunna lägga fram ett förslag med så bra och kompetenta personer som vi anser ska leda partiet vidare framåt.
Så kommenterar valberedningens ordförande Chatrine Pålsson Ahlgren det enhälliga förslaget till Kristdemokraternas nya partistyrelse. Den ska väljas på det extra rikstinget, i Stockholm 25 april.
Som partiledare är som väntat och tidigare aviserat, Ebba Busch Thor, Uppsala, föreslagen.
Vid sin sida föreslås hon få
Jakob Forssmed, Sollentuna, som förste vice ordförande och Emma Henriksson, Nacka, som andre vice ordförande. Båda vice ordförandena är riksdagsledamöter och kommer att kunna ta partiledardebatterna i riksdagen då Ebba Busch Thor inte är riksdagsledamot.
I dag är Emma Henriksson partiets gruppledare och ordförande i socialutskottet. Jakob Forssmed är partiets ekonomisk-politiske talesperson med erfarehet från Alliansens samordningsarbete under åtta år i regeringsställning.

Lega ordinarie
Dagens förste vice ordförande
Maria Larsson har tidigare avsagt sig omval, och andra vice ordförande David Lega föreslås av valberedningen bli ordinarie ledamot.
Några föreslås fortsätta som ordinarie: Andreas Carlson,
Peter Kullgren, Monica Selin, Bengt Germundsson och Anders Sellström.
Flera i den nuvarande partistyrelsen har tackat nej till att ingå i den kommande styrelsen, och andra är nytillkomna namn i valberedningens förslag.
Nya namn som föreslås bli ordinarie är Aron Modig, Sofia Damm, Birgitta Sacrédeus och Annika
Eclund. Två kan gå från ersättarplats till ordinarie: Soledad Henriques och Caroline Szyber.
Av dagens ordinarie som inte velat fortsätta, eller där valberedningen valt att ersätta dem, är Ewa Sundkvist, Stefan Attefall, Robert Halef, Sofia Modigh och Ewa Samuelsson.

Tackat nej
Ersättare som föreslås fortsätta som ersättare: Michael Anefur, Lars Thunberg och Per Landgren.
Nya namn som ersättare är Irene Oscarsson, Stig Nyman, Erik Slottner och Behcet Barsom.
Ella Bohlin, som tidigare suttit i partistyrelsen, föreslås återkomma som ersättare. Johnny Kärkkinen, Sakarias Winberg och Thorbjörn Larsson är i dag ersättare men återfinns inte i valberedningens förslag.

Adaktusson inte med
Lars Adaktusson, europaparlamentariker för Kristdemokraterna, fanns med bland de nominerade till partiledarposten, men avböjde att kandidera. Han finns inte med i valberedningens förslag till ny partistyrelse.
Den 25 april ska rikstinget besluta. Efter nomineringar och pläderingar kommer först den nya partiledaren väljas och efter att denna hållit sitt första tal som ledare för Kristdemokraterna, kommer ledamöterna till partistyrelsen att väljas av ombuden.

Maria Wilhelmson