Kristdemokraten, nr 15/2015

2015-04-08

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Namnfrågan behöver tas upp i förnyelsen
Aktuellt: Svårt att tala om alkohol

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Namnfrågan behöver tas upp i förnyelsen

Efter 24 år i parlamentet och 11 år av dessa i regeringskansliet blir man ju ändå förvånad när Sveriges Television ger Göran Hägglund bibelfrågor i partiledarutfrågningen.

LEDARE. ”Jag får ofta upp Kristdemokraterna som mitt parti när jag gör test på webben. Men jag är ju inte medlem i Svenska kyrkan längre.”
I Kristdemokraternas förnyelsearbete behöver varje sten vändas på som gör att svensken inte vill ta en kristdemokratisk valsedel. Mannen från samtalet härom veckan är långt ifrån unik. Han är heller inte outbildad eller politiskt ointresserad.

Skeptiska till KD
Av och till möter vi människor med en skeptisk hållning till att KD skulle just vara ett särintresse för kyrkan. Här finns knappast nån kritik att partiledning och aktiva kristdemokrater på alla nivåer varit otydliga. Men ändå slår det inte rot.
Självklart bär partiet ansvar över hur bilden av partiet uppfattas.
Men efter 24 år i parlamentet och 11 år av dessa i regeringskansliet, blir man ju ändå förvånad när Sveriges Television ger Göran Hägglund bibelfrågor i partiledarutfrågningen.
Kanske var det menat som glimten i ögat, men det är svårt att se att Angela Merkel skulle kunna vara med om samma rond i tysk television.
Kristdemokraterna är i dag ett regeringsdugligt parti med ett heltäckande program. Ändå leder namnet på partiet en del väljare fel.
Ekvationen är förstås inte så enkel som att byta namn och sedan stiger opinionssiffrorna till 1998 års valresultat.
Men nya partiledningen bör ta med namnfrågan i förnyelsearbetet. Och i den kristdemokratiska rörelsen utöver världen finns det både bra och dåliga exempel på namnförändringar.
I andra partier har det varit epitet som Nya som satts till eller lagt till en slogan á la Framtidspartiet.

Innehållet är det bärande
Självklart är det politikens innehåll som är det bärande över tid men med valresultat som nu närmar sig riksdagsspärren måste nya partistyrelsen vända på många stenar. Namnfrågan är en sådan.

Thord Andersson

AKTUELLT. Svårt att tala om alkohol

Mottagningen för alkohol och hälsa har ett koncept som verkar passa kvinnor. 45
procent av de som söker vård är kvinnor.

AKTUELLT. På Riddargatan i Stockholm finns Mottagningen för alkohol och hälsa. Är man mellan 18 och 25 år finns på samma adress Livsstilsmottagningen, som också är en del av Beroendecentrum Stockholm.
Och ordet livsstilsförändring kan sägas vara ett nyckelord för den behandling som erbjuds, och den rådande inställningen till alkohol och till den som är alkoholberoende. Att man har en livsstil som inte är bra för hälsan, eller för det sociala livet och kan få hjälp att förändra den.
Här träffar jag överläkare Sven Wåhlin, som undviker att använda ord som alkoholist och missbruk. Det är inga medicinska termer, och har en negativ laddning. Att inte skuldbelägga den som söker hjälp är viktigt på mottagningen.

Svårt att tala om det
En anledning till att människor sällan är ärliga när en läkare frågar om alkoholvanor tror han beror på att man inte har ett tillräckligt förtroende för läkaren, så att man törs berätta om något så skamligt som att man har problem med alkoholen.
Att som läkare ta upp frågan om alkoholvanor kan också vara svårt, trots att alkohol kan vara bakomliggande orsak till många ohälsotillstånd, som högt blodtryck till exempel.
– Det gäller att ställa frågan så den inte känns integritetskränkande, säger Sven Wåhlin som har skrivit en bok om hur man som vårdgivare kan hantera dessa frågor: Alkohol – en fråga för oss i vården. (Studentlitteratur).
Sven Wåhlin kommenterar intervjun med Marianne på föregående uppslag. Det finns mycket i hennes berättelse som han känner igen från sina patienter. Till exempel att hon vet att hon dricker för mycket.
De flesta storkonsumenter vet om det, och kvinnor vet i större utsträckning än män exakt hur mycket de dricker.

Ingen föds alkoholberoende
Sven Wåhlin understryker att människor är olika och måste ta sig an sitt problem på det sätt som passar just dem.
– Ingen föds ju alkoholberoende, det är något man dricker sig till, säger han. Men man kan ha en genetik som gör att man lättare blir beroende.
Han säger att människor ofta är på det klara med vad de behöver för stöd. En del kan lära sig att dricka måttligt, andra måste sluta helt. För vissa blir det för påfrestande att dricka måttligt. Om tankarna hela tiden uppehåller sig kring den mängd alkohol man bestämt sig för att man får dricka, till exempel på en middag, blir det en lättnad att avstå helt.
Mottagningen på Riddargatan har funnits i fyra år och en utvärdering har börjat. Men Sven Wåhlin säger att intrycket är att man lyckas väl med behandlingarna.
Av någon anledning är 45 procent av patienterna kvinnor, trots att män som grupp fortfarande konsumerar mer alkohol. Kanske passar det kvinnor att söka sig till en mottagning där man talar i termer av livsstilsförändring och undviker skuldbeläggande, vilket kvinnor som dricker för mycket ofta utsätts för.
Kvinnor i yrkesför ålder dricker allt mer och samtidigt ökar sjukskrivningarna för psykisk ohälsa i samma grupp. Sven Wåhlin tror på ett samband.
– Kvinnor uppger oftare än män att de dricker för att slappna av, för få egen tid.
Men även om alkohol innebär avkoppling för stunden så ökar stresshormonerna när den går ut kroppen.

Maria Wilhelmson