Kristdemokraten, nr 16/2015

2015-04-16

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Fira en ny partiledning och början på något nytt
Aktuellt: Kvinnor jobbar mer med Rut

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Fira en ny partiledning och början på något nytt

I förslaget till presidium återfinns förnyelse, kommunikationsförmåga och erfarenhet från områden viktiga för ett parti som vill vara regeringsdugligt.

LEDARE. En ny partiledare – en ny tid. Ebba Busch Thors företrädare har alla satt sin specifika prägel på partiet. Och det kan nog sägas vara en förväntan om en fortsättning på den trenden som gett Ebba Busch Thor ett starkt mandat och ett enat parti. Ska man kort sammanfatta diskussionerna under partiets öppna nomineringsprocess så blir det detta: Vi vill ha den partiledare som bäst av alla kan kommunicera vad partiet står för!
I nomineringskommitténs förslag till presidium för Kristdemokraterna återfinns förnyelse, kommunikationsförmåga och erfarenhet från områden viktiga för ett parti som vill vara regeringsdugligt; kommunala myllan, regeringsansvar och arbetet att få ihop fyra partiers viljor för att vinna riksdagsmajoriteter. Partiet står med andra ord väl rustat vid vad som måste sägas vara ett generationsskifte.

Eftertankens kortlista
Det finns dock anledning att skicka med lite eftertanke till hela partiet inför kommande klang- och jubelfest. Partiledare kan inte göra jobbet ensamma! Så för vad det kan vara värt, en eftertankens kortlista:
1. En partilednings kommunikation – i både med- och motgång – måste ha sin fortsättning i samtal på gator och torg, i arbetsplatsernas fikarum och på lokaltidningens insändarsida. Runt om i landet finns hundratals kristdemokrater som ingår i den lokala partiledningen. Om opinionen ska gå partiets väg måste alla åka från rikstinget och hålla i den där känslan av gemenskap, självförtroende och framtidstro.
2. Om entusiastiska valarbetare vinns med idéer och idealism, vinns de flesta nya väljare med hjälp av relevanta och vardagsnära sakfrågor. Att luta sig tillbaka och tro att väljarna kommer om vi bara kommunicerar bättre är troligen kortsiktigt. Den sakpolitiska förnyelsen måste få gå som en orkan genom partidokumenten under de kommande två åren.
3. Sakpolitisk förnyelse går bäst hand i hand med ideologisk förankring och vitalisering. Partiet bör se till att ideologisk bildning och samtal blir en angelägenhet för hela partiet. I ett borgerligt landskap som domineras av tre liberala partier, finns alla möjligheter att hitta sakpolitisk förnyelse i det som gör kristdemokratin unik i svensk politik.
4. Låt alla medlemmar som vill vara med och diskutera politik. Partier har en tendens att fastna i det politiska hantverkets vardag – som lämnar lite plats åt alla de som saknar politiska uppdrag att diskutera samhällsförändring. Skapa sådana plattformar. Det bidrar till kunskap, politisk vitalisering och glada valarbetare.
5. Ge organisationsfrågorna det utrymme de förtjänar. Om Kristdemokraterna ska undvika att bli ett parti tomt på medlemmar och fyllt av proffstyckare måste organisation och arbetsformer förnyas. Det kräver både tankearbete, planering och hårt arbete.
Något att fundera över. Men fira först in en ny partiledning och med det början på något nytt.

Henrik G Ehrenberg

AKTUELLT. Kvinnor jobbar mer med Rut

Avsikten med Rut-reformen 2007 var att öka kvinnors möjlighet att delta i arbetslivet. En studie visar att gifta kvinnor som använt reformen arbetat mer och höjt sin årsinkomst.

REGERING. Med vänsterpartiernas vokabulär: Pig- och drängjobben ska bli färre. I alla fall vill regeringen i sin budget att tjänster som omfattas av Rut- och Rot-avdrag begränsas vid årsskiftet.
Den årliga maxsumman för Rut-avdraget för hushållstjänster ska sänkas för den som inte fyllt 65. För de som fyllt 65 år behålls maxtaket för avdraget på 50 000 kronor. För övriga sänks det till hälften.
När det gäller Rot så sänks avdraget för arbetskostnader från 50 procent till 30 procent.

Jobbar och tjänar mer
Det är många seniorer som använder Rut-avdraget för tjänster i hemmet. Även barnfamiljer är förtjusta i Rut-avdraget.
Men i och med begränsningen i Rut och Rot kan det återigen löna sig bättre för sjuksköterskan att jobba deltid för att hinna städa, eller att ta ledigt från jobbet och måla om garaget. Dessa alternativ är inte bra för samhällsekonomin. Det är bättre att sjuksköterskan tar hand om sjuka och målaren målar. Delar man med sig av fredagsstädningen kan någon annan få jobb och inkomst.
En ny studie visar att det lönar sig för till exempel en gift kvinnlig sjuksköterska att använda Rut-avdraget. Kvinnor generellt, och inte minst inom vården, arbetar oftare än män deltid. Men med köpta tjänster i hemmet ökar dessa kvinnor sin närvaro i yrkeslivet. Studieresultatet visar att gifta kvinnor har använt ungefär 60 procent av den tid som frigjorts till förvärvsarbete.
Dessutom visar studien att kvinnor som använt Rut ökat sin årsinkomst. Och ökad lön ger fler pensionspoäng, och antagligen påverkar även uppgången i arbetstid karriär- och valmöjligheterna i arbetslivet.

Ville minska svartjobben
För dem som utför hushållstjänsterna som kvalificerar till avdrag, kan arbetsmarknaden komma att krympa i och med regeringens förslag. Rut-avdraget har särskilt gynnat dem som är på väg in i arbetslivet, de unga och utlandsfödda. Dessutom är det en sektor som har gynnat kvinnligt företagande.
Den som har varit med några år minns hur det var före Rut och Rot, när det var nästan omöjligt att få vit städhjälp, eller en hantverkare som med kort varsel ställde upp vitt. Svartjobben gav varken försäkringar, pensionspoäng eller skattekronor till välfärdssystemen.
Avsikten med Rut-reformen 2007 var förutom att minska svartjobben och förbättra arbetsvillkoren för dem som arbetade inom hushållssektorn, att öka kvinnors möjligheter att kombinera familj och arbete. Med detta hoppades man utjämna könsskillnader på arbetsmarknaden.
Studien visar alltså att kvinnor i familjer som använder Rutavdraget arbetade fler timmar och höjde sin årsinkomst. När det gäller svartjobben ser man en mindre minskning, och fler vita arbetstillfällen ska ha skapats.
När det gäller jämställdheten kan författarna till studien, Karin Halldén och Anders Stenberg, inte säga hur reformen påverkat denna. Men de konstaterar att merparten av de som utför hushållsnära tjänster med Rut-avdrag är kvinnor.

Maria Wilhelmson