Kristdemokraten, nr 17/2015

2015-04-22

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Skolan och högskolan bär allas vår framtid
Aktuellt: ”Vi står mer enade än på mycket länge”

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Skolan och högskolan bär allas vår framtid

Att läraren är en auktoritet med mer kunskap än eleven tycks kontroversiellt. Eleven ”kan själv”. Precis som femåringen.

LEDARE. Det förekommer att jag hummar lite vagt, men instämmande, när min femåring presenterar en teori om tillvarons beskaffenhet som har påtagliga brister. Oftast opponerar jag mig, det ska sägas, men ibland avslöjar femåringens röst att ett utbrott är nära. Och hur angelägen jag än är om barnens sanningssökande så finns det en gräns för hur många utbrott man orkar hantera på en dag.
När jag läser en rad artiklar i Axess Magasin på temat ”Växtvärk i den högre utbildningen” lovar jag mig själv att orka med lite fler utbrott. Vi behöver nämligen alla göra vad vi kan för att värna kunskap och värdet av bildning.
Att den svenska skolans brister ofelbart får konsekvenser för högskolan torde inte överraska någon. Bristande kunskaper efter avslutad grundskola och gymnasieutbildning ger naturligtvis sämre rustade studenter inom högre utbildning. Samtidigt har man byggt ut högskolan med fler platser, vilket leder till att studenter med sämre betyg och, oftast, sämre förutsättningar att klara studierna blir antagna. Dessutom har platsutbyggnaden delvis finansierats av färre föreläsningstimmar och mer självstudier.
Det är alltså en rad faktorer som tillsammans driver hela utbildningsväsendet i fel riktning. Redan för ett par år sedan slog ett antal historiker vid Uppsala och Linköpings universitet larm i en uppmärksammad debattartikel. De hade redan vant sig vid, och accepterat, att historiestudenterna saknade grundläggande kunskaper i historia. Men de kände sig manade att ”gå ut i offentligheten med ett veritabelt nödrop” då studenterna saknade det nödvändiga redskapet för att ens kunna tillgodogöra sig undervisningen – nämligen språket.

Käpprätt åt skogen
I nyss nämnda nummer av Axess bekräftar Ebba Lisberg Jensen, docent i humanekologi vid Malmö högskola samma allvarliga situation. Hon delar med sig av exempel på obegripliga formuleringar och egensnickrade ord. Hon menar att bristerna delvis beror på
läraryrkets devalvering, men också på att utvärderingar tycks ha blivit viktigare än kunskap. Att läraren är en auktoritet med mer kunskap än eleven tycks kontroversiellt. Eleven ”kan själv”. Precis som femåringen. Och de är mer intresserade av kunskapsmåtten – betygen – än av kunskap.
Politikernas, lärarnas och föräldrarnas klagan över den svenska skolan har varit så ihärdig under senare år att det är svårt att skymta något hopp någonstans i den massiva uppgivenheten. Men vi får inte ge upp. Skolan och högskolan bär trots allt allas vår framtid i sina händer. Så vad gör regeringen? Jo, den satsar på 6 500 nya utbildningsplatser inom komvux, folkhögskola, högskola och universitet. Vad blir nästa drag? Obligatorisk högskola? ”Alla ska med” i ett utbildningsväsende som är på väg käpprätt åt skogen.

Elisabet Lann

AKTUELLT. ”Vi står mer enade än på mycket länge”

Kampen om vem som ska leda Kristdemokraterna är över. Ebba Busch Thor har segrat och ställs nu inför utmaningen att formulera en politik som gör att partiet ökar sitt inflytande i Sverige.

INTERVJU. Om ett par dagar väljs Ebba Busch Thor till ny partiledare för det kristdemokratiska partiet. Hon efterträder därmed Göran Hägglund, som innehaft den posten de senaste tio åren.
Hur ser du på din roll som Kristdemokraternas nya partiledare?
– Jag tar mig an den rollen med stor entusiasm, men också med ödmjukhet. Jag har en stor kärlek till vårt parti och har många gånger, under mina år som aktiv i partiet, fascinerats av det ideella engagemang som finns bland våra medlemmar. Det är ett styrkebevis för KD att människor vill ge av sin tid, och ett bevis för att vi har en politisk värdegrund som berör och engagerar. Jag är också stolt över att få företräda kristdemokratin och kommer att kämpa för att våra idéer ska få större genomslag.
Vad tycker du är viktigast att jobba med för att ge KD en starkare profil i svensk politik?
– De samhällsutmaningar som människor diskuterar kring köksbord och fikabord på arbetsplatser är det frågor vi behöver se till att ha relevanta svar och lösningar för. Då krävs det att vi är beredda att förnya och utveckla vår egen politik, och göra den fast förankrad i våra värderingar. Nya utmaningar kräver en tydlig värderingskompass och nya svar.
Hur ska KD få fler röster i valet 2018? Ska partiet inrikta sig på missnöjda moderater?
– Vi ska rikta in oss på våra potentiella väljare. Det är tydligt att vi och våra väljare står mer till höger än till vänster i svensk politik. Det gör vi inte minst för att vi alltid lyfter fram att människan är unik. Därför säger vi nej till vänsterns ovanifrånlösningar som tvingar in människor i en och samma mall, istället för att ge enskilda, familjer företag och det civila samhället utrymme.
– Det kommer att krävas ett systematiskt och hårt arbete med målet att fler väljare ska se att vi har förslag som berör dagens samhällsutmaningar.
– Jag är övertygad att om många väljare efterlyser en politik som både ser samhällsutmaningarna och på ett klokt sätt tar sig an dem.
– Vi har en regering som gång på gång lägger förslag som begränsar människors frihet och som kommer med ovanifrånlösningar som pressar in människor i en samma mall istället för värna att människor är olika och unika. Ett exempel är signalerna från socialförsäkringsministern om att försämra föräldraförsäkringen, antingen genom att förkorta ledigheten, eller genom att begränsa möjligheten att ta ut obetalda dagar. Regeringen har inte barnen och familjernas bästa för ögonen. Med en regering som förklarat krig mot familjens valfrihet behövs den kristdemokratiska rösten mer än någonsin.
Hur ska KD ta tillbaka de väljare som lämnat partiet för andra partier? Till exempel missnöjda pensionärer som gått till Sverige­demokraterna.
– Vi kan konstatera att alla partier tappat väljare till SD, vilket inte är unikt för Kristdemokraterna. Som jag tidigare sa behöver vi prata mer om de utmaningar som människor ser och upplever. Det ska vi alltid göra utifrån vår kristna värdegrund. Vi kan inte blunda för den svåra situation som tusentals människor befinner sig där många avrättas, förföljs, eller fördrivs från sina hem på grund av att de är kristna, eller tillhör en annan minoritet. Vi har därför ett moraliskt ansvar att stödja människor på flykt. Samtidigt behöver vi lösningar på hur vi välkomnar människor in i det svenska samhället genom jobb och bostad.
Hur ser du på Alliansens möjligheter att vinna valet?
– Alliansen har goda förutsättningar att vinna nästa val, framför allt beroende på politiken. KD kommer att, tillsammans med
Alliansen, gå fram med förslag som ökar människors frihet, förbättrar välfärdens kvalité, som tar tag i integrationsutmaningen och ger förutsättningar för nya jobb.
Kan du tänka dig ett blocköverskridande samarbete?
– Vänsterregeringen lägger förslag som slår mot jobben, företagen, det civila samhället och mot familjers frihet. Den politiken står i total kontrast mot vårt partis politik, som i stället syftar till att bygga samhället underifrån. Kristdemokraterna kommer aldrig stödja en sådan politik. Däremot har vi pekat ut några enskilda områden, som till exempel försvar och
energi, där vi skulle behöva hitta lite närmare på långsiktiga blocköverskridande lösningar.
Hur ser du på Decemberöverenskommelsen?
– Jag har inga förslag eller ambitioner på att riva upp Decemberöverenskommelsen. Samtidigt upplever många väljare problem med den överenskommelsen, vilket är något vi måste ta på allvar och förhålla oss till. Jag har därför länge sagt att Kristdemokraterna bör lägga en egen budgetmotion i höst för att tydliggöra de politiska alternativen, vilket hela Alliansen också nu har lovat.
Du har sagt att du vill minska skatten för barnfamiljer. Hur vill du kommentera det?
– Jag anser att vi ska ta ytterligare steg för att öka familjens frihet. Att titta närmare på skattetrycket är ett sätt. Hushållsekonomin spelar också en viktig roll för människor möjligheter att forma sin vardag.
Hur ser Du på uppgiften att få samman partiet? Det verkar som om KD är inne i en generationsväxling.
– Vårt parti står mer enat än på mycket länge. Jag tror, precis som min företrädarte Göran Hägglund, att ett parti nu och då behöver nya ansikten och nya personer som kan komma in föra vidare det som andra har byggt upp. Vi ska vara stolta över vårt arv, över det arbete som tidigare generationer har utfört och dra lärdom av dem. I vårt parti finns utrymme för alla åldrar och jag vill ta vara på engagemanget från alla medlemmar, och givetvis också från dem som nu lämnar till exempel partistyrelsen.
Det har spekulerats i om Folkpartiets Jan Björklund kommer att ersättas av Birgitta Ohlsson. Hur ser du i så fall på en Allians med endast kvinnor i ledningen?
– Jag spekulerar inte i om andra partier kommer att byta partiledare. Att fler allianspartier nu får partiledare som är kvinnor är ett tydligt bevis för att kvotering inte är lösningen för jämställdheten.
– Vi står för en verklig jämställdhetskamp som inte betraktar människor utifrån kön utan istället lyfter fram egenskaper och kompetens.

Tommy Wiberg