Kristdemokraten, nr 19/2015

2015-05-06

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Allt var bättre på Caremas tid
Aktuellt: ”Vi står mer enade än på mycket länge”

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Allt var bättre på Caremas tid

Inte särskilt många medier intresserar sig för övergången av vård och omsorg från privat till kommunal regi.

LEDARE. ”Allt var bättre på Caremas tid. Allt. Skriv det!”

Uppmaningen riktades till Dalarnas Tidningar från anställda på ett kommunaliserat demensboende. Personalen hade gått igenom resan från kommunal drift, till enskild drift, och åter till kommunal. Oaktat hur den politiska debatten kring privat driven vård och omsorg ser ut, var personalen på boendet i Falun mer intresserade av sin vardag och omsorgens kvalitet, än om driftsform och spekulationer om rovdrift i välfärdssektorn.
Det är dock inte särskilt många medier som intresserar sig för övergången från privat till kommunal regi. I Falun krävdes det att ledarsidan gjorde ett besök för att personalens syn på förändringen skulle rapporteras om. Journalistkollektivet verkar ha bestämt sig för att utgångspunkten – det naturliga tillståndet – är att välfärdstjänster bedrivs i offentlig regi. Det rapporteras flitigt om kommande privatiseringar, om vinster för privata välfärdsbolag och om de politiker som är upprörda över ”vinstjakten”.

Tyst om ambitionen att minska valfriheten
Efter valet 2014 domineras kommuner och landsting av vänstern. I Stockholm, som kommit långt i arbetet med att erbjuda medborgarna olika alternativ inom den skattefinansierade verksamheten, har återkommunaliseringarna börjat. Trots att medierna domineras av stockholmsbaserade redaktioner, är det relativt tyst om ambitionen att minska valfriheten – och debatten om konsekvenserna för kvaliteten och servicen till medborgarna lyser med sin frånvaro. Det är lite konstigt.
Motståndet mot mångfald och valfrihet ser nämligen inte riktigt ut så som man skulle kunna få intryck av. När regeringen efter valet snabbt var ute och ville avskaffa obligatoriet för landsting att erbjuda vårdvalssystem, väntade den sig nog en promenaddebatt. Borgarna skulle gnöla, men vad mer kan man vänta?
När förslaget kom visade det sig dock att motståndet mot att avskaffa vårdvalet var kompakt. Läkarförbundet protesterade. Vårdförbundet ville inte ha tillbaka arbetsgivarnas monopol och ett system som inskränker patienternas rättigheter. Patientorganisationerna var kritiska.

Välfärdens kvalitet medialt ointressant
I botten finns en övertygelse om att patientens rätt till inflytande över vården är något gott, och att den riktigt viktiga frågan handlar om välfärdens kvalitet. Det verkar dock som att man måste vara anställd i vård och omsorg, eller organiserad patient, för att få perspektiv på frågan.
I dagsläget tycks medborgarna vara hänvisade till ledarsidan på Dalarnas Tidningar för en mer nyanserad bild av kvalitet, omsorg och driftsform. Liksom till politikens husorgan, Dagens Samhälle. Det är naturligtvis ett kvalitetsbevis för ledarsidan och Dagens Samhälle. Hur övriga redaktioner i landet tänker är höljt i dunkel. Att välfärdens kvalitet tycks vara av medialt ointresse är synnerligen deprimerande.

Henrik G Ehrenberg

AKTUELLT. ”Det krävs mer för att vi ska lyckas”

Acko Ankarberg Johansson förlorade kampen om partiledarposten, men fortsätter som Kristdemokraternas partisekreterare. Hon menar att det nu är viktigt att partiets politik uttrycks och levereras för att få fler röster.

INTERVJU. Kristdemokraternas partisekreterare heter även fortsättningsvis Acko Ankarberg Johansson. Hon tackade ja då hon fick frågan från Ebba Busch Thor om att fortsätta som partisekreterare.
Många undrar säkert hur ditt samarbete med KD:s nya parti­ledare Ebba Busch Thor kommer att fungera. Du förlorade ju kampen om partiledarposten till henne. Kommer det att på något sätt påverka ert samarbete?
–Nej, inte alls. Jag konstaterade tidigt att jag inte hade det stöd som krävdes för att bli vald till Kristdemokraternas partiledare, och meddelade därför valberedningen att jag inte längre stod till förfogande. Därför var jag inte med i slutrundan av parti­ledarvalet.
Hur gick det till då Ebba Busch Thor tog kontakt och frågade dig om du ville fortsätta som partisekreterare?
– Det var inte märkligt alls. Vi träffas ju ganska ofta.
Bestämde du dig direkt, eller behövde du ha betänketid?
– Naturligtvis tog jag mig tid och tänkte noga igenom hur jag ville ha det innan jag sa ja.
Funderade du någon gång på att sluta som partisekreterare?
– Nej. Men däremot sa jag rakt ut till alla att det alltid är en ny partiledning som bestämmer vem man vill ha som partisekreterare. Det har varit min hållning och det som gällt hela tiden, vilket jag även sagt offentligt.
Kommer din tid som partisekreterare med Ebba Busch Thor att skilja sig mot tiden med Göran Hägglund?
– Varje partiledare är en egen person och har ett eget arbetssätt, för att kunna utforma den politik man vill föra. Jag känner tillförsikt inför att få jobba tillsammans med Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson. Allt kommer att fungera väl och Ebba Busch Thor kommer att bli en utmärkt partiledare.
Under en intervju som jag gjorde med dig i januari 2013 sa du att det var viktigt för partiet att hitta rätt målgrupper bland väljarna, och att inte bolla med för många frågor samtidigt. Gäller samma strategi också fram till valet 2018, eller hur skulle du vilja beskriva er strategi.
– Vår valanalysgrupp sa att vi agerade rätt förra valet då vi vände oss till de väljare som vi trodde skulle rösta på oss. Vi skulle alltså inte inrikta oss på hela väljarkåren utan mer på vissa grupper. Samtidigt konstaterade man efter valet att det inte räckte. Vårt budskap till dem måste bli bättre och vi måste nå dem på ett sätt så att de också lägger sin röst på oss. Där kan vi konstatera att vi inte lyckades. Val­analysgruppen gav oss godkänt för den analys vi gjorde, men konstaterade samtidigt att det krävs mer för att vi ska lyckas i nästa val.
– Partistyrelsen uppgift blir nu därför att tillsammans med presidiet starta processen med att ta fram en strategi inför nästa val, vilket partifullmäktige beslutade i höstas.
Du har ju varit med rätt länge i partitoppen. Kommer din roll som erfaren rådgivare att få mer utrymme nu än tidigare?
– Jag tror att vi som är i ledande ställning kompletterar varandra väl. Sen har ju Ebba Busch Thor lång erfarenhet av att arbeta med både KDU och partiet. Men visst är det väl så att är man lite äldre så har man fler erfarenheter. Men det som gäller nu är att jobba som ett team som kompletterar varandra.
– Rikstinget har röstat fram en stark partistyrelse och enhälligt bestämt att Ebba Busch Thor ska vara kapten för skutan.
Vilken funktion har du på den skutan?
– Jag är partisekreterare och ska se till att skeppet körs lugnt och sansat.
Då är du kanske förste styrman?
– Vet inte. Jag kan inte alla termer för ledarskap på båtar.
Hur ser du på att partiledaren inte har en plats i riksdagen?
– Det har ju partiet varit medvetna om då man valde henne, så det är ju ingen överraskning. Och det har ju dessutom hänt andra partier tidigare.
– Under mandatperioden har vi en ordning som innebär att det är andra som företräder partiet i olika debatter.
Blir det KD:s gruppledare som tar debatterna i riksdagen?
– Det kommer partiledningen att titta på framöver. Budgetdebatterna företräds alltid av den ekonomisk politiske talespersonen. Sen ser man över hur man ska hantera partiledardebatterna. Hos de flesta partierna, där inte partiledaren suttit i riksdagen, har det varit gruppledaren som trätt in. Men det här kan varje parti själv bestämma om. Det är viktigt att komma ihåg att väljarnas möte med partiledaren oftare förekommer i miljöer utanför riksdagen, och inte så mycket i riksdagen.
Tycker du att Ebba Busch Thor har fått en bra start som partiledare?
– Ja, verkligen. Rikstinget blev riktigt bra. Det kändes skönt att både hon och presidiet valdes enhälligt. Det ger stadga åt det nya presidiet. Hon har även gjort bra ifrån sig i alla intervjuer. Inte minst i SVT:s partiledarut­frågning nyligen.
Men det har varit en del rubriker om högervridning och framför allt ett utspel om samvetsfrihet i samband med aborter?
– Ebba fick en fråga från Aftonbladet om hur hon ser på samvetsfrihet. Hon svarade på den och beskrev den linje som partiet har stått för under en längre tid. Så något utspel var det inte.
När ska KD:s opinionssiffror vända, och hur?
– De kommer inte att vända över en natt, som Ebba Busch Thor så riktigt sa i sitt rikstingstal.
– Vi har fått en utmärkt partiledare och nu gäller det att hela partiet bestämmer sig för att bli mer synliga, göra lite mer och delta i ännu fler debatter, så att politiken uttrycks och levereras på ett sånt sätt att människor röstar på oss. Det handlar om ett träget arbete fram till valet 2018.
I intervjun från 2013 frågade jag dig om du ville bli partiledare. Då svarade du att det kommer aldrig att ske. Det var nära att du fick äta upp det påståendet.
– Frågan blev aktuell för mig först när Göran Hägglund uppgav att han skulle sluta. Då först meddelade jag valberedningen att jag stod till förfogande. Om man går omkring och funderar på att bli partiledare tror jag man tappar fokus på det man ska göra.

Tommy Wiberg