Kristdemokraten, nr 22/2015

2015-05-27

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: En aktiv opposition som driver sina frågor
Aktuellt: Vinster behövs för utveckling

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.En aktiv opposition som driver sina frågor

Landet måste styras, konstaterar Löfven. För att styra landet måste man ha stöd – så fungerar det i parlamentariska demokratier.

LEDARE. Sveriges regering har inte en majoritet bakom sig i riksdagen. I många frågor är det tvärtom så att en majoritet är emot den politiska linje som socialdemokraterna och miljöpartiet gemensamt kommer fram till.
Därför duggar det tätt av riksdagsbeslut som går regeringen emot. Sedan regeringen Löfven tillträdde har drygt hundra tillkännagivanden kommit från riksdagen, som i praktiken betyder att riksdagen ger regeringen instruktioner.
Det tycker inte statsministern om. Tvärtom kallar han miljön i den riksdag som han inte har majoritetsstöd i för gnällig. Han menar att riksdagens majoritet håller på med någon typ av spel och att oppositionen sitter i ett hörn, istället för att vara med och forma politiken. För omvärlden ter det sig möjligen som precis tvärtom – som en aktiv opposition som driver sina frågor framåt.

Löfven höjer konfliktnivån
Löfvens utsträckta hand – med en inbjudan om samarbete – ter sig sitta på en allt för kort arm. Det är svårt att spekulera i varför statsministern – varje gång han öppnar munnen – väljer att höja konfliktnivån i förhållande till Allianspartierna.
Än så länge, från valrörelsen till idag, har den utsträckta handen aldrig följts av en retorik som sluter upp bakom en ambition att få till stånd samförståndslösningar.
Kanske beror det på det enkla faktum att Löfven, liksom finansminister Andersson, aldrig suttit i riksdagen. Antalet personliga känningar inom Alliansen är antagligen få och kunskapen om hur man egentligen får andra partier på gott humör låg.
En sak som är säker är att ett ständigt hamrande på oppositionens förslag knappast gör oppositionen mer samarbetsvillig. Än mindre när regeringen lägger starkt ideologiskt präglade förslag – så som stopp för vårdvalet – eller tillsätter utredningar ämnade att sätta punkt för människors valfrihet i välfärdstjänsterna.

Riksdagen är inte problemet
Landet måste styras, konstaterar Löfven. Det äger förstås sin riktighet. Men för att styra måste man ha stöd – så fungerar det i parlamentariska demokratier – och sist vi kollade var Sverige en sådan.
Den som saknar stöd, men ändå vill styra, gör kanske klokast i att upphöra med retoriska grepp som bäst passar i en valrörelse. Den som vill bjuda in med övertygelse har alternativet att identifiera sina motståndares hjärtefrågor och erkänna dem som viktiga. Tala om motståndarnas önskemål som rimliga. Bjuda in till en kompromiss.
Ingenting av det har vi ännu sett, med undantag för samtalen som ledde fram till Decemberöverenskommelsen. Visserligen en insikt om och ett erkännande av motståndarnas önskemål som kom fyra år för sent och i dagsläget mest gynnar sittande regering. Men ändå.
Det duger inte av en statsminister att kräva en passiv opposition. Klarar man inte att själv hitta vägar för att lägga förslag som kan vinna en majoritet i riksdagen, är det kanhända inte riksdagen som är problemet.

Henrik G Ehrenberg

AKTUELLT. Vinster behövs för utveckling

Det är som om vi gått i ide, säger VD för omsorgsföretaget Vårdstyrkan. Bankerna vågar inte låna ut och företagen vågar inte expandera.

AKTUELLT. Marita Eerola är VD för omsorgsföretaget Vårdstyrkan, och driver Allégården i Täby, ett särskilt boende med plats för 58 personer, några är par som bor tillsammans. För henne och hennes nätverkskolleger i Välfärdens grupp 8 har regeringens beslut om att begränsa vinstmöjligheterna i välfärdsföretag inneburit en stor osäkerhet för framtiden.
– Man svänger hit och dit,
ibland ska det vara inga vinster alls,
ibland ett visst uttag på insatt kapital. Och man vill inte ha in riskkapital. Men det behövs i alla branscher.
Hon berättar att det i dag är svårt att få banklån, vilket drabbat en kollega som vill överlåta verksamheten på nästa generation.
– Bankerna vill inte låna ut till företag som inte går med vinst. De vill ju ha tillbaka sina pengar.

Ingen uppskattning
Marita Eerola tycker inte att småföretagare får den uppskattning för sitt engagemang som de är värda.
– Jag hade inget stort kapital att sätta in. Jag hade mitt liv, min hälsa, mitt engagemang och mitt hem som jag pantsatte. Man satsar kropp och själ men ska inte få ha någon avkastning.
– Samtidigt säger de att vill ha kvar den engagerade lilla företagaren. Det går inte ihop.
– Jag tar inte ut marknadsmässig lön, och det är si och så med pensionsinbetalningar. Men företaget blir som en bebis.
– Vårt önskemål är tre procent i vinst men dit når vi inte.
Marita Eerola säger att det inte går att argumentera med hur det ser ut i verkligheten när man ska argumentera mot en ideologi, och en dröm om att ”så här skulle jag vilja att det var.” Så som Vänstern argumenterar.
– Det går inte att mötas, säger hon. Det är som att de tycker att vi ska tillbaka till Florence Nightingale.
Vad händer med Allégården om vinstförbudet blir en realitet?
– Jag vill ju expandera och ge de äldre ett bra liv, på mitt sätt, och bidra till en förbättring i hela branschen. Vi påverkar ju varandra.
– Vi har inte sämre arbetsmiljö, inte lägre bemanning, inte lägre löner. Vi kostar inte mer än kommunala boenden. Det måste vara kvaliteten som räknas.
Marita Eerola tycker att det är synd att kommunal verksamhet inte kan vara lika flexibel som en privat och berättar om när hon tog över chefskapet för en sådan med uppdraget att vända minus till plus. Hon fick med sig personalstyrkan och de lyckades. Hon ville göra något roligt med personalen som uppskattning, en liten resa. Hon fick nej från högre ort.
”Så kan vi inte göra, inga andra får göra så”. Men de reste ändå.
– Det fick jag käka upp många gånger, det var inte okej, säger hon.

Hemsjukvård som extra
Marita Eerola driver också hemtjänstföretag i dag och erbjuder hemvård till kunderna, på sjuksköterskenivå. De slipper ta sig till vårdcentral.
– Det hade aldrig gått i kommunal regi. Det kostar oss, men vi erbjuder tjänsten för att vi tycker att det är viktigt, säger hon.

Maria Wilhelmson