Kristdemokraten, nr 26/2015

2015-06-24

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Avståndet växer mellan vi och dom
Aktuellt: I Markaryd genomförs kristdemokrati i praktiken

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Avståndet växer mellan vi och dom

En alltför trång åsiktskorridor kväver viktiga samtal och debatter och skapar klyftor mellan det som brukar kallas för etablissemang och vanligt folk.

LEDARE. Det var under rubriken ”Väljare är inga dumbommar” som Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, i december 2013 drog igång den alltjämt pågående diskussionen om åsiktskorridoren. Många tyckare på vänsterkanten förnekar dess existens samtidigt som både liberala och konservativa opinionsbildare beskyller den för Sverigedemokraternas valframgång och
Alliansens valförlust.
Henrik Oscarsson hade nog rätt i att en del uppfattningar som delades av många inte fanns representerade i den offentliga debatten. Något som, menade han, tyder på en smal åsiktskorridor. Det finns sannolikt fortfarande sakfrågor som är svårdiskuterade och omgärdade av tabun. Men någonting har hänt i Sverige. Någonting som är ett långt större bekymmer än en smal åsiktskorridor.

Otrevligt att snubbla över tiggare
Den fråga som mest kommit att förknippas med åsiktskorridoren, som egentligen inte alls är en enda fråga – utan en rad företeelser som alla har med människors ursprung och rörelser över nationsgränser att göra, har lämnat korridoren med besked.
Alltifrån IS fasansfulla härjningar i Mellanöstern till medborgarskapsceremonier, tiggare utanför affärerna, gästarbetare, plikten att känna tacksamhet och det förfärliga mordet på Lisa Holm ältas i alltmer främlingsfientliga tongångar på sociala medier och i kommentarsfält.
Medan företrädare för de mest etablerade medierna fortfarande försöker hålla någon slags respektabel nivå har Sverigedemokratiska sympatisörer fått god uppbackning från andra håll i diskussionstrådar som sprängt alla gränser till vad som kan betraktas som anständigt och hederligt.
I mitt facebookflöde länkar människor okritiskt till öppet främlingsfientliga nyhetssajter och de vitt skilda, ovan uppräknade företeelserna klumpas ihop under begrepp som ”importerade problem”. I en diskussionstråd uttrycker människor indignation över en kvinna som bär svenska flaggan som huvudduk, trots att kvinnans syfte är att visa tacksamhet.
I en av Sveriges största morgontidningar riktar en företrädare för Kristdemokraterna kritik mot kyrkan och prästen som hjälper tiggare. ”Personligen mår jag illa och tycker det är otrevligt att snubbla över tiggare”,
säger han.

Djupt destruktivt och förpestande
En alltför trång åsiktskorridor som kväver viktiga samtal och debatter och skapar klyftor mellan det som brukar kallas för etablissemang och vanligt folk är naturligtvis inget att eftersträva. Men det finns något djupt destruktivt och förpestande i det förakt och ibland till och med hat som förökar sig i samhällsdebatten när anständighetens gränser suddats ut.
Politiker och opinionsbildare som ”vågar sticka ut hakan” eller ”ta bladet från munnen” påhejas och hyllas för modiga utspel. Verkligheten saknar inte utmaningar. Men utspelen syftar oftare till att vinna politiska poäng än att möta utmaningarna.
Och medan vi alla blir lite mer avtrubbade växer avståndet och rädslan mellan de som ibland kallas för vi och dom.

Elisabet Lann

AKTUELLT. I Markaryd genomförs kristdemokrati i praktiken

Markaryd är i topp när företagare i 290 kommuner får sätta betyg på företagsklimatet. Här finns många småföretag, och storföretaget Nibe har sitt huvudkontor här.

REPORTAGE. Kristdemokratiskt styrda Markaryd är bästa företagskommunen i landet när företagarna själva rankar landets 290 kommuner. Det visar Svenskt näringslivs rapport som nyligen presenterades. Mycket är kommunstyrelseordförande Bengt Germundssons, KD, förtjänst.
– Det handlar om att kommunen ska stå för kvalité, gott bemötande och vara serviceinriktad. Vi har fortfarande mycket att lära av näringslivet, säger Bengt Germundsson.
Uppvuxen i bruksorten Strömsnäsbruk lärde han sig tidigt devisen: gör din plikt, kräv din rätt.

Näringslivets betydelse
– Jag lärde mig respekt för hårt och ansvarsfullt arbete, säger han. Dessutom har jag under hela mitt politiska liv drivits av övertygelsen om näringslivet och företagarnas betydelse för vårt välstånd.
Hur kommer det sig att Markaryd nu toppar organisationen Svenskt näringslivs lista över de företagsvänligaste kommunerna? Bengt Germundsson ger tre faktorer:
1. Tydligt ledarskap: Ett politiskt ledarskap som är uthålligt och dialoginriktat gentemot företagen.
2. Samverkan på lika villkor: Kommunen måste gå före och visa vikten av samverkan och ställa upp på de villkor företagen har, exempelvis när det gäller tider att träffas. Deras bygglov är också prioriterade. Det är skillnad på samhällsbygge och privatbygge.
3. Uthållighet: Bra företagsklimat är aldrig ett mål man når, utan en väg man beträder. Idag firar vi vår placering, i morgon måste vi ödmjukt jobba vidare.

Aldrig ångrat
Den resa Bengt Germundsson påbörjade år 2003, som nytillträdd kommunstyrelseordförande, beskriver han som fantastisk. En resa han aldrig ångrat att han påbörjade. Då lämnade han sitt arbete som tandläkare och arbetet på den mottagning med 15 anställda i Markaryd som han är delägare i och sköter bokföringen åt.
– Jag har däremot aldrig sett mitt politiska uppdrag som ett jobb utan som ett uppdrag där väljarna vart fjärde år avgör om jag ska få förnyat förtroende, säger han.
Och väljarna har belönat honom, val efter val. Han har aldrig haft ett starkare stöd än han har idag: 44,9 procent av rösterna i senaste kommunvalet, 2014.

Sjönära byggande
Direkt från start tog ha
n itu med det dåliga självförtroendet som fanns i Markaryd. Han har medvetet jobbat för att få kommunen attraktiv, både genom att jobba serviceinriktat som kommun men också att exempelvis skapa bostäder i attraktiva, sjönära lägen och skapa attraktiva offentliga rum.
Trenden var nedåtgående när Bengt Germundsson tillträdde. Utflyttningen ökade. Servicen blev sämre. Kommunen var inte attraktiv.
– Jag och näringslivschefen inbjöd direkt efter mitt tillträde till ett möte med företrädare för näringslivet för att höra vad vi tillsammans kunde göra för att vända trenden och lyfta Markaryd, berättar han.
Ett 60-tal personer kom till mötet och lämnade synpunkter på vad som skulle kunna göras tillsammans.
– Vi bestämde oss för att plocka de lågt hängande frukterna först, säger han. Det gav omedelbart effekt genom att företagarna såg att vi tog dem på allvar. Vi bestämde oss för att tillsammans skapa förändring. Och jag kan bara konstatera efter dessa år att vi har kommit en bra bit på väg.
Bengt Germundsson betonar att det är företagarna själva som är en stor del av förklaringen till att situationen för Markaryd vänt.
– Som politiker ska jag möjliggöra för entreprenörer och företagare, inte lägga mig i och styra, säger han.

Populär person
Oavsett om det är vid lunchstället i centrala Markaryd, ute på torget eller på besök i ett företag, märker man att Bengt Germundsson är en populär centralgestalt. Han hejar glatt på alla och är noga med att ta tid till möten med enskilda personer.
– Det är ju i mötet med människor som utveckling sker, säger han. Det är i det mötet jag får en tydligare bild av hur människor har det.
Däckspecialisten Martin Bengtsson blir glad när Bengt Germundsson berättar att han stoppat ett förslag som tjänstemännen på kommunen lagt fram, som innebar att parkeringsplatser utanför hans butik skulle tas bort.
– Jag tvekar inte att gå in och tycka till om beslut, om jag anser dem felaktiga, säger Bengt Germundsson. Jag som politiker ska inte vara så nära kompis med tjänstemännen på kommunen att jag blir styrd av dem. Jag måste ha distans och försöka se ärenden ur företagarnas vinkel och ur den enskildes perspektiv.

Nibe stor aktör
I Markaryd, med en befolkning på drygt 9 600 invånare, finns över 700 företag.
– Vi är mer Gnosjö än Gnosjö, säger han på sitt slagkraftiga sätt.
De flesta företag är små men i Markaryd finns också ett av börsens starka, internationella företag, Nibe. Det tycker Bengt Germundsson om.
– Det är inte många börsföretag som har sitt huvudkontor utanför Stockholm, konstaterar han med belåtenhet.
Nibe är en stor aktör i kommunen. Under hela den resa Bengt Germundsson gjort som framgångsrik kommunstyrelseordförande, har han haft en bra och nära dialog med ledningen för Nibe, utan att de för den skull sitter i knät på varandra. Företaget skapar arbetstillfällen och sponsrar lokala initiativ och är en aktiv part i företagsnätverket Tillväxt Markaryd.
På senare år har flera tunga företag investerat i Markaryd, till viss del på grund av kommunens smidiga handläggning, men förstås också på grund av det strategiska läget vid E4:an. Bengt Germundsson har haft en bidragande roll också i utvecklingen av infrastrukturen. Han är engagerad i regionala utvecklingsplaner och sitter med i kommunerna och landstingen/regionernas gemensamma nationella arbete inom SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Snabbtåg genom Markaryd
Det var en stor framgång när E4:an utanför Markaryd förvandlades till motorväg år 2006.
– Den har betytt mycket för vår utveckling, säger han. Likaså att tvärförbindelserna förbättrats både med väg och järnväg. Vi har skapat en tågförbindelse med Hässleholm och jag vill nu att vi fortsätter väster ut till Halmstad och Göteborg och därmed skapar förutsättningar att växa ytterligare. Jag ser också fram emot att det
europeiska snabbtågsnätet ska dras genom Markaryd.
Vi besöker Markaryds bowlinghall. Ett typiskt exempel på en entreprenör som tog kontakt med kommunstyrelsens ordförande när han ville starta en verksamhet. Det var år 2003. Tio år senare var hallen på plats med stöd av kommunen och två företag som sponsrade.
– Nu är det en blomstrande verksamhet med över 300 medlemmar i föreningen, säger arrendatorn Joachim Back.
Ett annat exempel är turistföretaget Smålandet, Markaryds älgsafari.
– Bengt var här och klippte bandet för nästan tio år sedan, berättar Robert Karlsson som driver företaget tillsammans med sina föräldrar och syskon.
Nu har man närmare 50 000 besökare per år.
– Jag är full av beundran för dessa entreprenörer som vågar satsa, säger Bengt Germundsson. Vi som kommun gjorde en markaffär med entreprenören. På den affären tjänade både vi som kommun och företaget.

Tar fighten
Fenomenet Bengt Germundsson, förklarar tandläkaren Göran Giselsson, har en unik förmåga att ta sig an den enskilda människans utmaningar.
– Han står på den lilla människans sida, säger han. I dessa bygder tycker vi om personer som tar fighten mot överheten. Det har vi sett gång på gång att Bengt gör, och han gör det med kompetens och uthållighet. Det är beundransvärt.
Göran Giselsson tar ett exempel. När länsstyrelsen ville lägga en död hand över en yta rakt genom Markaryd, 1,5 kilometer på vardera sidan om en vattentunnel som går 70 meter ner i berget, så gick Bengt Germundsson emot detta och vann mot länsstyrelsen. Tack vare denna seger kunde Markaryd fortsätta erbjuda attraktiv mark till företagsetableringar.
Bengt Germundsson är ett fenomen inom den kommunpolitiska branschen i Sverige. För Kristdemokraterna, som på riksplanet ligger och darrar på 4 procentnivån, är han en viktig inspirationskälla som visar att allting är möjligt. Med 44,94 procent av rösterna i kommunvalet 2014, behåller han med råge en topplacering bland kommunstyrelseordföranden i landet.

Handlar om förvaltarskap
– Det jag står för i Markaryd, är kristdemokrati, säger han.
– Det handlar om människovärdet, det unika och okränkbara. Det handlar om att ta strid för den enskilda människan och den enskilde företagaren.
– Det handlar om att beslut ska tas på lägsta ändamålsenliga nivå, att inte vi politiker ska gå in och styra och ställa i människors eller företagens liv.
– Det handlar om förvaltarskap. Jag har fått förtroende att förvalta en bit av jorden, Markaryds kommun, och jag vill göra mitt yttersta för att sköta det.
– Det handlar om etik och moral i kommunens arbete. Kvalitetstrappan städas som bekant uppifrån. Det gäller att gå före som ledare, inte peka med handen åt andra.

Resa utan slut
Bengt Germundsson har varit med i den yttersta ledningen i Markaryds kommun i mer än tolv år. Och han vill fortsätta.
– Den här resan tar inte slut. Det finns alltid något som kan förbättras, säger han.

Magnus Ramstrand