Kristdemokraten, nr 28-29/2015

2015-07-08

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Är det etiskt att inte fysiskt få träffa sin patient?
Aktuellt: Ingen vapenexport till diktaturer

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Är det etiskt att inte fysiskt få träffa sin patient?

Är det orimligt att människor ska ha tillgång till läkare dygnet? Den tekniska utvecklingen är en möjlighet att förändra till det bättre.

LEDARE. Under årets Almedalsvecka formligen exploderade programmet av teman som ehälsa, mhälsa och innovation. Hemtjänstens städhjälp kan underlättas av självgående dammsugare. Den personliga hygienen av duschrobotar. Hemtjänstens nattpatrull kan titta om allt verkar okej genom video istället för att störa brukarens nattsömn. Hudspecialister kan kontrollera hudförändringar med hjälp av fotografier tagna och skickade med en iPhone.
Hos Kry.se kan du via en app i mobilen träffa en läkare med hjälp av videosamtal. De erbjuder drop-in-tid eller tidsbokning och läkaren som du talar med kan vid behov skriva remisser eller recept. I USA genomförs
redan två miljoner läkarbesök om året på detta sätt.
Bolaget Appva erbjuder en app för personal i vård- och omsorgsboende som underlättar de boendes ofta komplicerade medicinering. Elektronisk signering underlättar också dokumentationen.

Hederligt förbättringsarbete
Intrycket är att spridningen av redan existerande och lokalt använd teknik inte sker särskilt snabbt. Kanske skrämmer ord som innovation och teknik – en del uppfattar dem som ”krångliga nyheter”, hotande personalneddragningar eller som kostnadsdrivande projekt. Istället borde det ses om vanligt hederligt förbättringsarbete. Kanske beror det också på kultur. Man kan fråga sig om stora system är en särskilt bra miljö för innovation och utveckling?
Den som vill utveckla en mobil tjänst för läkarkonsultation kommer omedelbart att mötas av kritiska frågor: Är det etiskt att inte fysiskt träffa sin patient? Splittras inte vården upp och hur går det med journalföringen? Är det inte orimligt att människor ska ha tillgång till läkare dygnet? Hur ska läkaren få betalt inom ramen för vårdvalssystemet?
Den som vill utveckla den typen av tjänster – och förbättra tillgängligheten till vården och effektiviteten i densamma – kommer ofta behöva göra det i motstånd mot rådande uppfattningar, lagar och regelverk.

Teknisk utveckling kan underlätta
Kan den som kommer på ett nytt och bättre sätt att organisera vården få betalt inom rådande vårdvalssystem? Gagnas innovationen i vården av att det saknas en nationell infrastruktur för lagring av journaluppgifter? Ser landsting och kommuner på utveckling som en nödvändig, strategisk och avgörande del av verksamheten?
Finns det utrymme att pröva och utvärdera användningen av robotduschar, och uppmuntras chefer och personal att ta initiativ utan att det hotar den egna verksamhetsbudgeten om försöket inte faller väl ut?
Vård och omsorg har under lång tid präglats av tidsproblem. Köer till vården. Bristande tid till social kontakt. Pressade tidscheman för hemtjänstpersonalen. Den tekniska utvecklingen är en möjlighet att förändra till det bättre.
Politikens uppgift är att se till att den utveckling som drivs av entreprenörer och enskilda verksamheter får förutsättningar att slå igenom.

Henrik G Ehrenberg

AKTUELLT. Totalitära stater hind­rar frihetsprocess

Alf Svensson gav sin talartid till frihetskämpen Rosa Rodríguez från Kuba. Men representanter från flera länder försöker störa och hindra så att hon inte skulle kunna tala.

REPORTAGE. Alf Svensson återkommer aningen desillusionerad från FN:s möte för mänskliga fri- och rättigheter i Genève.
– När man ser ut över världen så inser man hur många människor och folk som lider under förtryck och förföljelse. Och det är kvinnor och barn som drabbas värst, konstaterar han.
Alf Svensson som är vicepresident för CDI, representerar tillsammans med Sofia Damm, riksdagsledamot och kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson, CDI vid FN:s konferens i Genève.
CDI står för Centrist Democratic International och är den världsomspännande samarbetsorganisationen för kristdemokratiska och dem närstående partier, en av världens största politiska rörelser.

Vanskligt och kort
Alf Svensson är desillusionerad, men inte utan hopp. Han konstaterar att det är så här världen ser ut och att man måste tro på diplomati, utrikespolitik och kommunikation.
– Dessutom tror jag att handeln har stor betydelse. Den öppnar på sikt upp världen för människor i förtryckande diktaturer. Och regimer byts faktiskt ut då och då…
Alf Svensson citerar, bildad som han är, Esaias Tegnér: ”Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort”.
– Det finns hopp! Våld klarar sig inte i längden mot människors frihetslängtan, säger han. Att USA nu lyfter handelsembargot mot Kuba har stor betydelse. Det ger även and­ra länder mod att upprätta kontakter, som försvårar upprätthållandet av den kubanska diktaturen.
Inför den här konferensen har Alf Svensson agerat för att hjälpa en av Kubas mest kända dissidenter, Rosa Rodríguez, att få talartid. Det är inte mycket tid, ett tre minuters tal.
Men när Rosa Rodríguez kliver upp i talarstolen så utbryter tumult i salen. Representanter från flera länder, bland dessa Ryssland och Kina, protesterar högljutt och försöker hindra henne att tala. De begär ordningsfråga och protesterar mot att hon fått talartid.
De totalitära ländernas delegater försöker inte bara stoppa Rosa Rodríguez, även de som talar för frihet i Eritrea och flera andra länder blir störda genom rop och tjafsande.
Till slut får Rosa Rodríguez hålla sitt tal. Men man har lyckats skapa oro och störa ordningen.

Beskriver trakasserier
Hon beskriver, så långt hon nu hinner på sina tre minuter, hur människor berövas sin frihet, hotas, förföljs och trakasseras i Kuba. Hur talet om de lättnader som införts under så stort ståhej, inte betytt ett dugg för vanliga människor i Kuba.
– Samtidigt som man konstaterar att vanliga människor lever under förtryck och trakasserier, så måste man inse att det inte finns några andra vägar att gå, säger Alf Svensson.
Han menar att man måste arbeta långsamt på den diplomatiska och politiska vägen, och då det gäller Kuba, släppa handelsembargot.
Sofia Damm säger:
– Det amerikanska embargot har gett den kubanska regimen moralisk support från omvärlden och en retorisk grund på vilken de försvarar sitt oacceptabla förtryck av den demokratiska oppositionen och sina brott mot de mänskliga rättigheterna.

Demokrati före stabilitet
Alf Svensson citerar även USA:s förra utrikesminister Condoleezza Rice, som självkritiskt konstaterat att ”vi satsade på stabilitet för att få demokrati. Vi fick ingendera.”
– Jag är övertygad om att demokratin måste komma först. Därefter finns eventuellt förutsättningar för stabilitet, säger Alf Svensson.
Han lämnar Genève med blandade känslor:
• En känsla av beklämning över att så många länder väljer att inte leva upp till sina underskrifter och sin ratificering av deklarationen av de mänskliga rättigheterna.
• En glädje över att han kunnat bidra till att Rosa Rodríguez fått tala.
• En spirande förhoppning att politiken, diplomatin, handeln och kommunikationerna ger ett visst hopp. Man sitter i alla fall ner tillsammans.
• Insikt att de västerländska länderna lyckligvis har en gemensam mentalitet av respekt för mänskliga rättigheter.
• Stor tacksamhet att få vara född i en demokrati. Även om Sverige inte heller går fri från kritik från FN, så är det ändå en jätteskillnad.

Anders Tiger