Kristdemokraten, nr 32/2015

2015-08-05

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Dags att skola nya kandidater
Aktuellt: På Pride lyfter Ebba Busch Thor människovärdet

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Dags att skola nya kandidater

Den samhällsgemenskap som kristdemokrater kan vara med och styra in mot är svenska folket väl värda att få uppleva. Det är många som kan göra skillnad.

LEDARE. I Sverige har Kristdemokraterna suttit i rege­ringsställning 11 av de senaste 24 åren, sedan man kom in i riksdagen av egen kraft. I kommun- och landstingsvalen har partiet nått makten i olika koalitioner.
Att inneha makten och sätta agendan är ett oerhört viktigt inslag i ett partis existensberättigande. Inte det viktigaste. Det finns alltid gränser för vad som går att kompromissas bort.

2018 är det valår igen
Om tre år är vi inne i valrörelse. Flera erfarna ledamöter kommer tacka för sig och dra sig tillbaka med ålderns rätt, eller av andra goda skäl.
Nya måste träda till. Nya kandidater som ska lanseras i valen till riksdag, kommun- eller landstingsfullmäktige. Att ersätta erfarenhet med entusiasm och nyfikenhet är inte alltid enkelt. Vissa saker kan man bara lära sig den långa vägen.
För att nå makten måste kandidater vinna förtroende. Väljarna vill ha svar och en politik de kan ställa sig bakom. Men väljarna vill också hitta kandidater som de kan identifiera sig med. Flera kristdemokratiska avdelningar har fortfarande en stor förbättringspotential att bredda sin medlemsbas.
Att värva nya kandidater som kan ge nya aspekter på uttolkningen av kristdemokratisk ideologi. Att få med personer med nya personliga nätverk, som kan riva ned fördomar.
Det jobbet kan man inte starta under valåret. Det måste börja nu. Och har det varit svårt de senaste åren, så hjälper det antagligen inte göra om samma aktiviteter. Istället är det läge att hitta nya mötesformer och nya sätta att nå ut.
Självklart är det angeläget att vårda och utveckla befintliga medlemmar. Flera av dessa kan ta steget och bli medarbetare. Medarbeta att värva. Medarbeta att hitta nya kandidater. Medarbeta att fortbilda och dela med sig av erfarenheter.
En del har fått stå tillbaka för att personkemin inte stämt. En del har innehaft samma uppdrag under många år och därmed blivit en propp för att nya tankar ska komma fram. Ett parti får inte vara: ”One (wo)mans show”. Inte heller en lokalavdelning. En ledare har ansvar att komplettera sig med olikheter och bredd. Kritiska vänner.

Många kan göra skillnad
Du som är i ledare i lokalavdelning eller distrikt – använd mellanåren att stärka organisationen, utbilda nya kandidater och fundera på hur listorna till de olika valen kan bli riktigt starka och representativa. Du som är medlem, ta steg till att bli en medarbetare och kanske kandidera i nästa val.
Den samhällsgemenskap som kristdemokrater kan vara med och styra in mot är svenska folket väl värda att få uppleva. Det är många som kan göra skillnad.

Thord Andersson

AKTUELLT. På Pride lyfter Ebba Busch Thor människovärdet

Köerna var långa till hörsalen i Kulturhuset i Stockholm när Ebba Busch Thor blev utfrågad på Pride. Intresset var stort och lokalen fullsatt.

REPORTAGE. Den fråga Ebba Busch Thor hade väntat sig att få, men inte fick när hon blev utfrågad på Pride Stockholm, var om hon ska gå i prideparaden.
– Om de hade frågat så skulle jag svarat nej, men att jag hoppas kunna gå nästa år.
Vad är ditt mål med att i så fall gå i prideparaden?
Ebba Busch Thor spänner ögonen i mig och säger:
– Jag har suttit med människor som darrat av skräck vid tanken på att ”komma ut” som homosexuella.
I Sverige i dag?
– Ja, i Sverige i dag! Att vi skapar ett samhälle som respekterar var och ens människovärde är grundläggande kristdemokratisk politik, säger Ebba Busch Thor.
Det var RFSL:s ordförande
Ulrika Westerlund och RFSL ungdoms ordförande Gisela Janis, som ställde frågorna. Utom just frågan om prideparaden.
Frågan om transpersoners rättigheter, könsbyte och könskorrigering fick stor plats under utfrågningen.
– Det är bra att vi har lämnat kravet på tvångssterilisering av den som vill korrigera sitt kön. Det är helt orimligt att vara tvungen att välja mellan att få barn och att få vara den man är, sade Ebba Busch Thor. Könsbyte är inget man gör bara för skojs skull.
Hon uteslöt heller inte möjligheten att staten ska betala skadestånd till personer som tvångssteriliserats på senare tid.

Skilj på juridik och medicin
Hon fick frågan om det inte är dags att ta bort alla åldersgränser för personer som känner behov av att byta eller korrigera sitt kön.
– Här gäller det att inte agera för lättvindigt. Jag är öppen för att diskutera sänkning av åldersgränsen för att korrigera kön, men inte för att byta kön juridiskt så där i allmänhet, sade Ebba Busch Thor. Man måste skilja mellan den medicinska och den juridiska åtgärden.
Ska transpersoner inkluderas i lagstiftningen om hets mot folkgrupp? undrade Ulrika Westerlund.
– Ja, svarade Ebba Busch Thor.

Skyddsbehövande ska skyddas
Hon fick frågan om varför hon lyft fram frågan om temporärt uppe­hållstillstånd för invandrare vid sitt tal i Almedalen.
– Många väljer ju Kristdemokraterna för den generösa asylpolitiken, sa Ulrika Westerlund. Flörtar ni med Sverigedemokraterna?
Ebba Busch Thor tog sats.
– Jag är så trött på att politiska förslag i invandrarfrågan alltid ska bedömas i förhållande till Sverigedemokraterna. Vi har en egen politik. Det är det ena jag vill säga. Det andra är, och jag vill vara väldigt tydlig här, Kristdemokraterna står utan minsta tvekan upp för asylrätten.
Hon påminde om att hon inte har någon annan uppfattning än sin före­trädare Göran Hägglund.
– Den som har skyddsbehov ska få skydd. Men utgångspunkten bör vara ett treårigt, tillfälligt uppehållstillstånd. Om den asylsökande efter tre år har fortsatt skyddsbehov så ska hen få skydd, sade Ebba Busch Thor med eftertryck.

Hörsalen var fullsatt
Hon gav i förbifarten en liten känga till Migrationsverket, som behöver, som hon sade, ”stärkas upp i sitt arbete”.
– Vi behöver stärka rättssäkerheten i asylprocessen, även om jag inte har något konkret förslag i dag.
Publiken var verserad och lyssnade uppmärksamt. I en sakfråga korrigerades Ebba av publiken.
Vid några tillfällen applåderade åhörarna. Frågan är bara om det var för Ebba Busch Thor eller för utfrågaren Ulrika Westerlund. Det kan nog inte sägas vara helt klart.
Men intresset var stort. Man var tvungen att byta lokal och kön till hörsalen ringlade sig genom kulturhuset. Salen var fullsatt och förväntningarna synbarligen på topp.
Efter utfrågningen, som hölls i kulturhuset i Stockholm, bar det av till festivalområdet vid Östermalms idrottsplats, där folkmassorna skulle beredas tillfälle att prata med Ebba Busch Thor vid Kristdemokraternas tält.

Huttrande
Och folk kom, huttrande i regnet. Men bara några stycken. Om det var regnet som utgjorde hindret, eller om det var attraktionerna i de andra tälten, är svårt att säga.
Men samtal av skiftande slag fördes under paraplyerna.
När Ebba Busch Thor åkt hem till sonen Birger, vidtog schlagerkväll i Pride Park.

Anders Tiger