Kristdemokraten, nr 39/2014

2014-09-24

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Lusten till revansch ska omsättas i handling
Valet 2014: Alliansen röstar för sin budget

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Lusten till revansch ska omsättas i handling

För Kristdemokraternas del finns det en enorm potential i att ta vara på alla relationer som byggts upp under den gångna mandatperioden.

LEDARE. Kristdemokraterna har under regeringsåren byggt upp ett gigantiskt nätverk av enskilda personer, grupper och organisationer som kan ge viktiga bidrag till arbetet i opposition och i förberedelserna för kommande val.
I valanalystider är det lätt att fastna i det som gick fel eller saknades. I de flesta partier är underlaget minst sagt rikligt i denna del. Nu vidtar ett intensivt borrande i val av profilfrågor, affischernas budskap och utformning, annonsernas genomslag, nyhetsartikelfrekvens och i vilken utsträckning partiledarna och andra ledande företrädare lyckades ”ta sig genom rutan”. Ett nödvändigt och viktigt arbete.
Samtidigt som ett omfattande stötande och blötande sker av sådant som kan bli bättre för framtiden är det viktigt att inte tappa bort allt det goda som finns att ta med in i det politiska och organisatoriska arbete som nu tar vid. För Kristdemokraternas del finns det en enorm potential i att ta vara på alla relationer som byggts upp under den gångna mandatperioden på alla nivåer där partiet funnits representerat.

En fortsatt passionerad rörelse
Fortsätt att lyssna på de som är starkt engagerade för barnens uppväxtförhållanden och rättigheter i vårt land och internationellt. Här finns många möjligheter till fördjupning och spännande politikutveckling genom seminarier och arbetsgrupper.
En familje- och skolpolitik som tar parti för valfrihet, ger starkt stöd till de som behöver det mest och som tar de psykosociala problemen på allvar ligger nära Kristdemokraternas ideologiska kärna.
Bygg vidare på förtroendet hos civilsamhällets olika aktörer och delta tillsammans med enskilda, grupper och organisationer i solidaritetsarbete och engagemang för en bättre värld. Det finns en puls och ett språk som stämmer med grundläggande kristdemokratiska värden och värderingar och som kan väcka intresse och vilja att kanalisera visioner och längtan också partipolitiskt.
Brukare, patientorganisationer, anhöriga och olika personalgrupper kommer inte att upphöra att peka ut nödvändiga förbättringar inom vården och omsorgen. Dialoger som haft departementen som bas bör nu fortsätta på andra sätt. Omsorg och omtanke med varje persons oändliga värde som ledstjärna ligger nära de flesta svenskars hjärta och återfinns alltid i toppen på listan över valens viktigaste frågor.
Formuleringen i förra veckans ledare tål att upprepas ”Kristdemokraterna må blott ha fått 4,6 procent av rösterna, men bakom den omåttliga besvikelse siffrorna representerar finns en rörelse av passionerad medmänsklighet, ideologisk grund och revanschlust”.
Närheten till djupströmmarna i breda grupper som byggts upp under de senaste mandatperioderna kan bära långt när revanschlustan ska omsättas och struktureras i det nya politiska landskapet.

Sven-Gunnar Persson

VALET 2014: Alliansen röstar för sin budget

– Säger vi till väljarna att vi söker förtroende för att lägga en budget tillsammans med de andra allianspartierna så menar vi det. Vi håller vad vi lovat, säger Emma Henriksson, KD.

RIKSDAG. På en presskonferens 18 september deklarerade talmannen Per Westerberg att valresultatet är komplicerat, men att Stefan Löfven nu får uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en tvåpartiregering baserad på S och MP. Senast 26 september ska han återrapportera till talmannen hur det har gått.
Stefan Löfven sa:
– Blockpolitiken har spelat ut sin roll. Vi har att ta ansvar för att Sverige kan regeras. Ända sen jag tillträdde har jag varit öppen för att samarbeta brett, i synnerhet vid ett besvärligt parlamentariskt läge i riksdagen och där är vi nu. Jag har samtalat med V och MP och jag kommer söka kontakt med M, C, FP och KD.
Vid denna tidnings pressläggning hade Löfvens utsträckta hand till de borgerliga partierna dock inte gett något resultat. Inget av ­allianspartierna är beredd att sätta sig i en regering med S och MP – att däremot diskutera och komma överens i enskilda sakfrågor framöver, stänger man inte dörren för. Så har riksdagen arbetat i många år. Och Alliansen har för avsikt att lägga fram den budget man redan kommit överens om.
– Läget är egentligen inte svårare nu än de senaste fyra åren, säger Emma Henriksson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen.
– Vi hade en minoritetsrege­ring som leddes av Alliansen. Vi knepade och knåpade så att vi fick en budget som hade möjlighet att vinna i riksdagen och la fram det förslaget. Sen valde oppositionen att frångå principen om att betrakta budgeten som helhet och gjorde upp med SD om att bryta ut en del och rösta ner regeringen.
Resonemanget om att det parlamentariska läget nu är extra svårt och att man därför borde samarbeta mer, för att utestänga SD från eventuellt inflytande, köper Emma Henriksson inte.
– Vi har sagt att vi inte samarbetar med SD. Den gemensamma budget som vi i Alliansen förhandlat fram kommer vi inte att ändra för att SD ska vilja stödja den mer eller mindre. Hur SD väljer att göra är utanför vår kontroll. Vi ger dem inte inflytande att bestämma vad som står i vårt budgetalternativ.
Den 2 oktober sker den slutgiltiga omröstningen i riksdagen om ny statsminister. Om 175 ledamöter inte röstar emot, väljs Stefan Löfven.
– Vi har sagt att om Stefan Löfen kan visa att han kan lägga en budget som det är troligt att den går igenom, då kommer vi inte att rösta emot en sådan statsminister, utan då lägger vi ned rösterna, ­säger Emma Henriksson.
Detta är en princip som oppositionspartierna brukar följa.

Budget tas i november
Senast den 15 november ska rege­ringen presentera sin budget. ­Eftersom S och MP är mindre än Alliansen krävs det att de förhandlar med V för att få deras stöd.
Allianspartierna kommer att lägga fram sin gemensamma budget och rösta för den. SD har sagt att de lägger ned sina röster om det inte gjorts politiska eftergifter i förslag som de anser viktiga. Men om SD av någon anledning skulle rösta på Alliansens budget, hamnar ­regeringsfrågan åter hos talmannen. Då kan det bli nyval.

Anneli Leijel