Kristdemokraten, nr 40/2014

2014-10-01

Veckans ledare och aktuell artikel:
Ledare: Ska vi låta förståsigpåare få diktera familjens villkor?
Aktuellt: Möt kvartetten som debuterar i riksdagen

Klicka på omslaget! (kräver prenumeration och inloggning)
Kristdemokraten

LEDARE.Ska vi låta förståsigpåare få diktera familjens villkor?

Barnet blir indirekt ett medel för att uppnå lika löner och villkor i arbetslivet, detta i stället för att få vara ett mål i sig.

LEDARE. ”Det cementerar rollfördelningen i familjen vilket innebär att kvinnor får lägre inkomster och lägre pensioner.” Ungefär så sammanfattar Delegationen för jämställdhet i arbetslivet sin studie som omfattar drygt 40 000 barn och granskar hur föräldraledigheten fördelas och tas ut. Sin slutsats har de dragit utifrån resultatet att mammorna varit lediga i snitt 13 månader fram till att barnet fyllt två år, men enbart tagit ut ersättning för 9,5 månader. (Papporna var hemma 3,5 månader och tog ut ersättning för två månader).
”Det är mammor med medelinkomst som är hemma mest, men den obetalda föräldraledigheten kan få negativa konsekvenser för jobbkarriären”, förklarar utredningens ordförande Anna Hedborg i morgonekot 25 september. I vår ska de presentera sina förslag för regeringen, men redan nu resonerar Hedborg om vilka konsekvenser studiens fynd kan få: ”Man kan ställa sig frågan om det är statens uppgift att ha så flexibla regler att de skapar normer som motverkar jämställdhet.”

Imperativet som genomsyrar allt
Och ungefär där avslutades för tillfället resonemanget kring hur mycket staten ska in och peta i familjernas vardag. Men räds icke. Det lär fortgå, för i dagens Sverige har jämställdhet blivit en av den politiska himlens klarast lysande stjärnor. Det är imperativet som genomsyrar allt och förmår majoriteten av partiledarna att entusiastiskt tävla i hur mycket feminist de är.
Frågorna som inte ställdes i ekotintervjun och med förtjänstfullt kristdemokratiskt undantag också undlåts att ställas i den övergripande politiska debatten, är vad som faktiskt är bäst för barnet, och i förlängningen vad föräldrarna själva tror är bäst för barnet.
Det är som om den lilla detaljen, subjektet för föräldraledigheten, (läs barnet), bara ska finna sig i vadhelst för nödvändiga regleringar vuxenvärlden råkar behöva för att lära sig behandla män och kvinnor lika. Barnet blir indirekt ett medel för att uppnå lika löner och villkor i arbetslivet, detta i stället för att få vara ett mål i sig.

Frågan måste fortsätta ställas
Trots år av debatterande och försök till reglerande verkar dock många föräldrar tämligen opåverkade. Det visar utredningens siffror med all önskvärd tydlighet.
Men om ett så stort antal föräldrar nu anser det vara av så stor betydelse att de får stanna hemma med sina små barn att de till och med gör det utan ersättning, borde vi då inte ödmjukt våga fråga samma föräldrar varför, hellre än att slå dem på fingrarna och säga att de gör fel?
Kan det rentav vara så att föräldrarna lägger stor vikt vid att vara med sina barn? Låt säga, större vikt än vad statliga utredningar verkar göra?
Valet är över men frågan måste fortsätta ställas: Vill vi ha ett samhälle där människor får bestämma över sina liv själva, eller där politiska förståsigpåare dikterar villkoren?

Anna Close

AKTUELLT Möt kvartetten som debuterar i riksdagen

REPORTAGE. Ett stort antal kristdemokrater tycker nog att det egna valresultatet kunde ha varit bättre och är säkert också besvikna efter att Kristdemokraterna har tappat möjligheten att få vara med och styra Sverige.
Men Kristdemokraten har träffat en kvartett som säkert känner sig lite som valets vinnare. Det är de fyra nya riksdagsledamöterna som under nästa mandatperiod ska representera Kristdemokraterna i riksdagen.

Fyra nya ledamöter
De nyblivna ledamöterna är: Sofia Damm, Skåne läns södra, Jakob Forssmed, Stockholms stad, Aron Modig, Göteborgs stad och Magnus Oscarsson, Östergötlands län.
Kristdemokraten har träffat alla fyra och ställde då följande frågor:
• Vad har du arbetat med innan du fick beskedet om att bli riksdagsledamot?
• Hur jobbade du med din personvalskampanj?
• Vad skulle du, om du fick önska helt fritt, helst vilja arbeta med som riksdagsledamot?
• Vilken roll tror du Kristdemokraterna kommer ha under den kommande mandatperioden?

Först ut är Magnus Oscarsson som under de senaste åtta åren med stor framgång har jobbat som kommunalråd i Ödeshög.
Han valde att i sin personvalskampanj åka runt inom ett stort område i länet.
– Det har varit mycket bilåkande, men väldigt spännande och känts mer positivt ju närmare vi kommit valet.
När det gäller önskemål om plats i riksdagsutskott framhåller Magnus Oscarsson att han har ett stort intresse för miljö- och jordbruksfrågor, samt näringslivsfrågor.
– Jag tycker att vår företagspolitik kan bli ännu. Därför skulle det vara intressant att få en plats i miljö- och jordbruksutskottet eller näringsutskottet.
Under de kommande fyra åren med KD som oppositionsparti, ser han stora möjligheter för partiet att få tid att fundera på vilken politik man vill föra fram till valet 2018.
– Jag ser ljust på KD:s framtid. Nu kommer vi att kunna få fram mer egen politik, eftersom vi inte ingår i en allians, där kompromisser varit ett ledord.
– Sen kan det kanske bli dags att före 2018 sätta sig i en valtunna igen för att komma överens inför valet, säger Magnus Oscarsson.
Sofia Damm har just lämnat ett femårigt jobb som stabschef hos Alf Svensson i Europaparlamentet i Bryssel.
– Det sista jag gjorde där var att se till att KD:s nya europaparlamentariker Lars Adaktusson, skulle få en så bra start som möjligt. Nu lämnar jag det euro­peiska parlamentet för att gå till det nationella parlamentet här i Sverige, säger Sofia Damm.
Hon berättar att det är första gången som hon har bedrivit en egen personvalskampanj.
– Det har varit lite speciellt, då jag ju har bott utomlands de senaste fem åren. Det har inneburit att jag verkligen har fått ligga i för att uppmärksamma människor i valkretsarna om att jag är tillbaka i Sverige igen.
– Min personvalskampanj startade fyra veckor innan valdagen. På den tiden har jag bland annat bjudit in till både ett gardenparty, och en trädgårdsfest samt en kampanj nere vid badstranden vid en sjö i närheten av där jag bor i Skåne. Vid de tillfällena har vi diskuterat politik under lite mer avslappnade former. Jag är väl inte riktigt den där personen som står på ett torg och basunerar ut mitt budskap.
– Jag bjöd också på fika och talade politik vid ett bageri och har i stort sett försökt att hålla min kampanj kring jordnära saker. Mitt mål har varit att försöka avdramatisera det folk tycker är svårt med politik.
När vi pratar om vad hon vill ha för arbetsuppgifter i riksdagen tycker Sofia Damm att det är svårt att ta ställning till det innan riksdagsgruppen samlats.
– Men jag hoppas att jag med utgångspunkt av de erfarenheter jag har med mig från Bryssel ska få jobba med något som har en internationell koppling. Jag har ju jobbat med flera olika frågor inom europaparlamentet och är beredd att ta mig an flera olika typer av frågor.
Sofia Damm tror precis som Magnus Oscarsson gör att KD har en viktig roll att spela som oppositionsparti, men också som ett parti som vill ha revansch för årets valresultat, vilket gör att man under de närmaste åren måste ta sats och vidareutveckla sin politik.
– Vi har vårt öde i egna händer och måste ta vara på tiden för att komma tillbaka starka till valet 2018, säger Sofia Damm.
Aron Modig jobbade på ett företag inom finansbranschen då han blev informerad om att han skulle bli riksdagsledamot för KD-väljarna i Göteborgs stad.
– Jag jobbade fram till valrörelsen och tog sen semester i tre veckor för att kampanja, kom tillbaka till jobbet efter valdagen och inväntade resultatet av valet.
– Personvalskampanjen har jag inte sett som min egen, jag har nog agerat mer som Göteborgsdistriktets regionala toppkandidat till riksdagen. Jag var ju på plats nummer två på vallistan efter Göran Hägglund, säger Aron Modig.
Sin kampanj har han förlagt till helgerna från midsommar till mitten av augusti. De tre sista veckorna har han kört på heltid.
– Jag har tillbringat många timmar i valstugan och delat ut kandidatfoldrar. Jag var tidig med att inventera möjliga sympatisörer bland vänner och bekanta som hade anknytning till Göteborg och gav dem möjlighet att om de ville vara med och stödja mig.
I frågan om val av utskott fram håller Aron Modig att han i sin kandidatur har haft som profilfråga att arbeta för att stärka svensk konkurrenskraft i den globala ekonomin.
– I det ämnet finns det flera utskott som skulle passa. Allt ifrån frågor som rör kunskap, företagsvillkor, energi eller näringspolitik. Annars har jag förstått att då man är ny i riksdagen så får man vara beredd på att rycka in där det behövs.
När det gäller KD:s roll som
oppositionsparti ser även Aron Modig en möjlighet för partiet att förnyas och revitaliseras i syfte att komma fram med fler egna idéer utan att vara styrd av en Allians som vill jämka sina beslut.
– Under den här mandatperioden kommer förmodligen alla partier inom Alliansen att se en chans att bli starkare och utveckla sina egna frågor, säger Aron Modig.
Jakob Forssmed har de senaste åtta åren arbetat som statssekreterare på Kristdemokraternas sam­­ordningskansli i statsrådsberednin­gen, där han mest har fungerat som KD:s förhandlingschef under
regeringstiden.
Sin personvalskampanj anser han har varit begränsad.
– Det kampanjarbete jag har gjort har jag gjort för partiet och inte så mycket för min egen person, även om jag har delat ut personvalsfoldrar och annat valmaterial.
– Mitt arbete under valrörelsen har handlat mycket om att förhandla fram Alliansens valmanifest och se till att Kristdemokraternas genomslag blir så stort som möjligt där.
Jakob Forssmed är öppen för att arbeta med flera olika frågor i riksdagens utskott.
– Att på något sätt få jobba med ekonomisk politik skulle kännas mycket meningsfullt.
Under den kommande mandatperioden vill han att att KD ska vara en tuff och granskande opposition åt regeringspartierna och fortsätta söka relevanta svar på relevanta samhällsproblem.
– Vi ska söka upp samhällsproblem och formulera kristdemokratiska svar på dem.
Några av partiets största utmaningar inför nästa mandatperiod anser han vara frågor som berör bristen på jämlik vård och att underlätta så att fler grupper får lättare att ta sig in på arbetsmarknaden, samt att förbättra barns- och ungas psykiska hälsa.

Tommy Wiberg